Medicinska etika

Naziv kolegija

Medicinska etika

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P4/S41

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Marijan Klarica, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić-Vidlička, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Nastavnik
dr. sc. Vlado Jukić, Nastavnik
prof. dr. sc. Neven Henigsberg, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik
dr. sc. Šime Zekan, Nastavnik
dr. sc. Marko Ćurković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Nastavnik
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Berivoj Mišković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Miro Kasum, Nastavnik
prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, Nastavnik
prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević, Nastavnik
prof. dr. sc. Srećko Gajović, Nastavnik
prof. dr. sc. Miloš Judaš, Nastavnik
prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vladiana Crljen, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
prof. dr. sc. Goran Šimić, Nastavnik
prof. dr. sc. Mario Vukšić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ingeborg Barišić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Nastavnik
doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, Nastavnik
Sanda Huljev Frković, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
doc. dr. sc. Nino Sinčić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, Nastavnik
Miran Cvitković, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Jelena Osmanović Barilar, Nastavnik
mr. sc. Ante Klarić, Nastavnik
dr. sc. Danijela Petković Ramadža, Nastavnik
Mirna Natalija Aničić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Ćuk, Nastavnik
doc. dr. sc. Josip Juras, Nastavnik
prof. dr. sc. Josip Begovac, Nastavnik
prof. dr. sc. Floriana Jakuš, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Daniel Derežić, Nastavnik
prof. dr. sc. Tonči Matulić, Nastavnik
doc. dr. sc. Petrana Brečić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave Medicinske etike je upoznati studenta s načelima medicinske etike i bioetike,  s odgovornostima prema pacijentu, društvu, kolegama i samome sebi tijekom studija i tijekom   profesionalnog rada. Mora naučiti informirati pacijenta o njegovim pravima i obvezama


Studenta poučiti kako otkriti etičke aspekte medicinskih odluka vezanih uz liječenje bolesnika, te kako analizirati etičke probleme koji nastaju kao poslijedica liječničkog djelovanja u praksi i donositi odluke koje se odnose na etičke aspekte liječničkog rada.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  7


Broj sati seminara :  33


Ukupan broj sati: 40


II.  TURNUSI 


Broj turnusa:   3


Trajanje turnusa :  1  tjedan/ 5  dana


Datum održavanja turnusne nastave:


  1. 13. – 17. 03. 2017.       SKUPINE  16 - 24
  2. 20. – 24. 03. 2017        SKUPINE   9 - 15
  3. 10. – 14. 04. 2017.        SKUPINE  1 - 8


Provjera znanja

Uvjet pristupanju pismenom ispitu je uredno pohađanje svih oblika nastave (sukladno članku 31.)  Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima, u apsolutnim brojevima:


  1. 1 sat predavanja  uz obveznu  nadoknadu 
  2. 8 sati seminara uz obveznu nadoknadu


Provjera znanja vrši se kombiniranim završnim ispitom koji se sastoji od pismenog dijela.


ISPITNI ROKOVI 


20. 01. 2020. –  za studente I turnusa


23. 03. 2020.


20. 04. 2020.


04. 05. 2020.


01 .06. 2020.


06. 07. 2020.


07. 09. 2020.


V. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI  


Prof. dr. sc. Marijan Klarica  - voditelj predmeta


Izv. prof. dr. sc. Sanja Babić- Bosanac  


  Doc. dr. sc. Danijela Bandić-Pavlović                                                   


Izv.prof. dr. sc. Ana Borovečki


Doc. dr. sc. Marijana Braš


Prof. dr. sc. Josip Begovac                                                           


 Prof. dr. sc. Florijana Bulić-Jakuš


  Prof. dr. sc. Vladiana Crljen                                                                                                                                 


 Prof. dr. sc. Srećko Gajović                                                                            


Prof. dr. sc. Neven Henigsberg  


Dr sc. Tvrtko Hudolin


 Prof. dr. sc. Nataša Jovanov- Milošević                         


  Prof. dr. sc. Miloš Judaš                                                                                                                   


Prof. dr. sc. Vlado Jukić 


 Prof. dr. sc.  Miro Kasum                                                


  Prof. dr. sc. Željko Kaštelan


 Doc. dr. sc. Ana Katušić                                                                                                                                   


Akademik Davor Miličić


Doc. dr. sc. Berivoj Mišković                                          


Prof. dr. sc. Aida Mujkić 


Prof. dr. sc. Dinka Pavičić-Baldani 


 Doc. dr. sc.  Nino Sinčić                                                                                                                           


 Doc. dr. sc. Marina Šagud                                          


 Prof. dr. sc. Ljiljana Šerman


Prof. dr. sc. Goran Šimić 


Prof. dr. sc. Dinko Tonković                                           


Prof. dr. sc. Mario Vukšić                                                                                             


Šime Zekan, dr. med.    


Prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić


Prof. dr. sc. Aida Mujkić


Sanda Huljev-Frković, dr. med.   


doc. dr. sc. Jelena Osmanović -  Barilar  


Danijela Petković-Ramadža, dr. med.


doc. dr. sc. Mario  Ćuk   


Mirna Natalija Ančić                                                                                                                         


 Vanjski suradnici:                                                                                       


Prof. dr. sc. Danijel Derežić


 Marko Čurković,dr.med.                                                                   


  Doc. dr. sc. Nataša Klepac                                                                                                    


Prof. dr. sc. Ante Čović


 Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić                                          


  Prof. dr. sc. Tonči Matulić   


   Prof. dr. sc. Gordana Pavleković                                


Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić-Vidlička     


Prof. dr. sc. Veljko Đorđević          


Nastavno štivo


  1. Obvezatno štivo


Zurak N.  Medicinska etika, (udžbenik) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Merkur A. B. D.2007.


 Priručnik iz medicinske etike, Svjetsko liječničko udruženje, 2009.


  1. Dopunsko štivo


Borovečki A, Lacković Z. Odgovorno ponašanje u znanosti.-odabrani međunarodni i


 hrvatski dokumenti. Medicinska naklada Zagreb,2009.


 Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights: Present Status and Future


  Perspectives, Croatian Commission  for UNESCO, Department of Medical Sciences Croatian


  Academy Sciences and Art, Zagreb,2003


Draper H, Scott W.Ethics in Anaesthesia and Intesive Care, Elsevier Limited


ISBN 0 7506 5353 2003 5354


Danbury C, Newdick C, Lawson  A, Waldmann C.Law and Ethics in intensive Care.Oxford University Press, 2010,  ISBN  978-0-19-956203-9


Ford J.P. Dudzinski D.M. Complex Ethics Consultations. Cambridge University Press, 2008,


ISBN  978-0-521-69715-6 paperback


Plan