Komunikacija u medicini

Naziv kolegija

Komunikacija u medicini

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S8/KL9

Studiji na kojima se izvodi

Medicina