Komunikacija u medicini

Naziv kolegija

Komunikacija u medicini

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S8/KL9

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Komunikacija u medicini

Communication in Medicine


U ovom izbornom predmetu studentise upoznavaju s osnovama komunikacije u medicini, s posebnim naglaskom na komunikaciju između liječnika i bolesnika, osnosno na specifične izazove u komunikaciji tijekom medicinskog intervjua.

Ovo je postojeći izborni predmet - prihvaćen na sjednici F.V. 27.10.2010.


Voditelj: prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med., Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suvoditelj: doc.dr.sc. Marijana Braš, dr.med., Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Struktura predmeta

Opće: upoznavanje s osnovama komunikacije i osnovnim

načinima komunikacije, s naglaskom na važnost komunikacije

u medicini.

Specifične: vođenje medicinskog intervjua, prepoznavanje

prijesnosa, protuprijenosa i empatije, prepoznavanje

emocionalnihreakcija bolesnika na bolest, tehnike

komunikacije pri priopćavanju loših vijesti, komunikacija s

posebnim skupinama bolesbnika, komunikacija u medicinskoj

znanosti i s javnošću te komunikacija s članovima medicinskog

tima i sudjelovanje u Balintovoj grupi.


Provjera znanja

Završna provjera znanja vršit će se uz pomoć pisanja eseja i usmenim ispitom s težištem na praktičnom dijelu ispita.


Nastavno štivo

“Komunikacija u medicine- Čovjek je čovjeku lijek”, V. Đorđević , M. Braš., Medicinska naklada, 2011

Dopunska literatura:

1. Đorđevic V, Braš M. Osnovni pojmovi o komunikaciji u medicini. Medix (2011) supl 1; 12-14.

2. Đorđevic V, Braš M, Čikeš N, Brajkovic L, Milicic D. Suvremeni pristup edukaciji komunikacijskih vještina. Medix (2011), supl 1:19-26.

3. Braš M, Đorđevic V, Miličic D. Komunikacija liječnika i bolesnika. Medix (2011), supl 1: 38-43.

4. Kurtz Suzanne:An overview of communication skills in teaching and learning. In: Kurtz S, silvenrmann J, per J.: Teaching and Learning Communication Skills in Medicine, Second Edition,Radcliffe Publishing 2009, pages 11-29

5. Lipkin M. Et al. Introduction to communication studies in cancer and palliative medicine. In:Kissane DW, Bultz BD, Butow PN, Finlay IG: Handbook of Communication in Oncology and Palliative Care, Oxford University Press, 2010, pages 3-100