Eksperimentalna farmakologija i patologija

Naziv kolegija

Eksperimentalna farmakologija i patologija

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

PK25

Studiji na kojima se izvodi

Medicina