Kirurgija šake

Naziv kolegija

Kirurgija šake

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S10/PKL13

Studiji na kojima se izvodi

Medicina