Regionalna anestezija u liječenju boli

Naziv kolegija

Regionalna anestezija u liječenju boli

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S12/PKL13

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Tripković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, Nastavnik
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Nastavnik
doc. dr. sc. Eleonora Goluža, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Voditelj predmeta: Prof. dr. sc. Dinko Tonković

Suradnici: Prof. dr. sc. B. Tripković, Prof. dr. sc. S. Mihaljević, Doc. dr. sc. D. Bandić Pavlović, Doc. dr. sc. E. Goluža, prof. dr. sc. V. Nasek Adam

Predmet obuhvaća pojmove i definicije na području neurobiologije boli, integriranog pristupa regionalne anestezije (RA) u liječenju boli, poznavanje lokalnih anestetika i opioida te njihove imunomodulacijske učinke, postavljanje indikacija i kontraindikacija za bezbolne kirurške i dijagnostičke zahvate, liječenje akutne perioperacijske boli, kronične i karcinomske boli, učenje metoda izvođenja regionalne anestezije i riješavanja nuspojava i komplikacijaregionalne anestezije te organizaciju, obavješteni pristanak i etičnost u liejčenju boli.


Struktura predmeta

Predavanja 8 sati

Seminari 8 sati

Vježbe 9 sati


Provjera znanja

Pismeni ispit (test, rješavanje pojedinačnih slučajeva)


Nastavno štivo1. www.http://hrcak.srce.hr Periodicum Biologorum; vol113 No2


2. Šakić K. - Regionalna anestezija i analgezija. U: Šoša T, Sutlić Ž, Stanec Z, Tonković i sur; Kirurgija Medicinski fakultet u Zagrebu, Naklada Ljevak 291 - 300. 2007


3. Šakić K i suradnici - Regionalna anestezija i analgezija. Medicinski fakultet u Zagrebu, Medicinska naklada, Zagreb, 2002, 1-127


4. Šakić-Zdravčević K. - Farmakologija lokalnih anestetika. U: Šakić - Zdravčević K i suradnici; Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, 2008 197 - 204


5. Šakić-Zdravčević K. i  suradnici - Spinalna, epiduralna i kaudalna anestezija - Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, 2008. 205 - 216


6. Šakić-Zdravčević K. i  suradnici - Živčani blokovi - Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, 2008. 217 - 234