Transplantacija bubrega

Naziv kolegija

Transplantacija bubrega

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P14/S7/PKL4

Studiji na kojima se izvodi

Medicina