Temelji neuroznanosti

Naziv kolegija

Temelji neuroznanosti

ECTS

9.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P32/S29/PK39

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Goran Šimić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Mario Vukšić, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Mirjana Babić Leko, Nastavnik
dr. sc. Katarina Ilić, Nastavnik
Dinko Smilović, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Iris Žunić Išasegi, Nastavnik
prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, Nastavnik
prof. dr. sc. Miloš Judaš, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Milan Radoš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željka Krsnik, Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Sedmak, Nastavnik
doc. dr. sc. Domagoj Džaja, Nastavnik
Goran Ivkić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vladiana Crljen, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar, Nastavnik
prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić, Nastavnik
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predmet ・・Temelji neuroznanosti・・ je obvezni jednosemestralni predmet na II. godini studija medicine (III. semestar),


u kojem se na interdisciplinaran i integrativni način izlažu temeljne spoznaje suvremene neuroznanosti o grani i


funkcijama središnjeg živčanog sustava čovjeka. Predmet je interkatedarski, a sjedište Vijeća predmeta je u Zavodu za


neuroznanost HIIM-a. Pročelnik Vijeća predmeta ・・Temelji neuroznanosti・・ je prof. dr. sc. Goran Šimić. Predmet ima


ukupno 100 sati nastave (32 sata predavanja, 29 sati seminara i 39 sati vježbi), a nosi 9.0 ECTS bodova.


Provjera znanja

Ispit iz predmeta «Temelji neuroznanosti» polaže se u obliku testa od 80 pitanja iza kojega slijedi usmeni ispit, u rokovima navedenim u tablici. Ispitna pitanja se odnose na gradivo udžbenika «Temelji neuroznanosti», sažetke predavanja te dopunsku literaturu «Fotografski atlas neuroanatomije». Udžbenik «Temelji neuroznanosti» slobodno je dostupan (u PDF formatu) na web-stranici predmeta (www.hiim.hr - Temelji neuroznanosti).


Ispitni rokovi u akademskoj godini 2019./2020.:


I turnus + ponavljači – 10.12.2019


II turnus + ponavljači – 13.02.2020


Ljetni/jesenski rokovi – 01.07./14.7.; 08.09./15.09


U sastavljanju pitanja za bazu ispitnih pitanja sudjeluju svi nastavnici i suradnici, a u evaluaciji pitanja i sastavljanju pojedinačnih testova samo nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju (docenti i profesori). Za službenog voditelja testova na svim ispitnim rokovima u akademskoj godini 2015./2016. je određen prof. dr. sc. Goran Šimić. Nadalje, za usmene ispite i slučajeve u kojima je propisan i potreban komisijski ispit, za ispitivače u akademskoj godini 2019./2020. su određeni sljedeći nastavnici: prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prof. dr. sc. Marijan Klarica, prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, prof. dr. sc. Goran Šimić, prof. dr. sc. Mario Vukšić, prof. dr. sc. Milan Radoš, prof. dr. sc. Željka Krsnik, prof. dr. sc. Vladiana Crljen, prof. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar i doc. dr. sc. Goran Sedmak


Studenti za oba turnusa za potpis u indeks upisuju sljedećeg nastavnika: Prof. dr. sc. Goran Šimić


Nastavno štivo

Udžbenik ・・Temelji neuroznanosti・・ je slobodno dostupan (u PDF formatu) na web-stranici predmeta


(www.hiim.hr - Temelji neuroznanosti).


dopunska literartura - Deller & Sebesteny (2015) Fotografski atlas neuroanatomije, Medicinska naklada


Plan