Patologija

Naziv kolegija

Patologija

ECTS

16.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P30/S75/PK115

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Sven Seiwerth, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Damir Babić, Nastavnik
prof. dr. sc. Božo Krušlin, Nastavnik
prof. dr. sc. Spomenka Manojlović, Nastavnik
prof. dr. sc. Kamelija Žarković, Nastavnik
prof. dr. sc. Marina Kos, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Slavko Gašparov, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Gorana Aralica, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Ćorić, Nastavnik
doc. dr. sc. Davor Tomas, Nastavnik
doc. dr. sc. Stela Bulimbašić, Nastavnik
doc. dr. sc. Snježana Dotlić, Nastavnik
dr. sc. Antonia Jakovčević, Nastavnik
dr. sc. Zlatko Marušić, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Milković Periša, Nastavnik
dr. sc. Tihana Regović Džombeta, Nastavnik
dr. sc. Ana Šepac, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fabijan Knežević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Čupić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ljiljana Hlupić, Nastavnik
doc. dr. sc. Anita Škrtić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Majda Vučić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Ilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Monika Ulamec, Nastavnik
doc. dr. sc. Lovorka Batelja Vuletić, Nastavnik
doc. dr. sc. Tanja Leniček, Nastavnik
dr. sc. Eva Lovrić, Nastavnik
Melita Perić Balja, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Danko Müller, Nastavnik
dr. sc. Alma Demirović, Nastavnik
dr. sc. Sanda Šitić, Nastavnik
Katarina Horvat Pavlov, dr. med., Nastavnik
Petar Šenjug, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Gordana Bubanović, Nastavnik
Marija Milavić, dipl.ing.biologije, Nastavnik
Irena Veliki Dalić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Marina Cindrić, Nastavnik
dr. sc. Sania Kuzmac, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Ak. god. 2019/2020.


Ovaj raspored ima slijedeću satnicu:

Predavanja       30 sati

Seminari       75 sati

Vježbe (ukupno)     115 sati

Od toga:

Vježbe (mikroskopske)     60 sati

Vježbe iz kirurške i obdukcijske patologije

te laboratorijske tehnike  35 sati

Klinička nastava i kliničko-patološki sastanci  10 sati

e-učenje;, klinički slučajevi    10 sati

Ukupna satnica nastave:  sati 220
I Mjesto održavanje nastave

Predavanja iz patologije održavaju se u predavaonici Zavoda za patologiju, Šalata 10.

Vježbe i seminari održavaju se po napravljenom rasporedu u seminarskoj i mikroskopskoj dvorani u Zavodu za patologiju, Šalata 10.

Vježbe iz kirurške i obdukcijske patologije održavaju se po posebnom rasporedu na Zavodu za patologiju, Šalata 10; Kliničkom zavodu za patologiju i  citologiju KBC Zagreb  na Rebru i u Petrovoj; Kliničkom Zavodu za patologiju KBC «Sestre milosrdnice»; Kliničkom Zavodu za patologiju i citologiju, KB Merkur; Kliničkom Zavodu za patologiju i citologiju KB Dubrava.

II Izostanci s nastave

Sudjelovanje na nastavi je obveza svakog studenta i preduvjet je za potpis u indeks. Nastava se kontrolira. Student može uz opravdani razlog izostati jednom sa seminara i vježbi prvi dio i jednom sa seminara i vježbi drugi dio te po tri predavanja u svakom dijelu. Svi ostali izostanci moraju se nadoknaditi, odnosno kolokvirati. Za više izostanaka od 3 (tri) student (ica) mora pisati pismeni zahtjev Katedri, uz potvrdu opravdanog izostanka. Ukoliko je student izostao više od 20% satnice pojedinog oblika nastave, ili navedena 3 ne kolokvira, gubi pravo na potpis, a sve eventualne sporove rješava preko studentske referade odnosno Uprave Fakulteta (prodekana za nastavu).

III Provjera znanja

-Kolokvij P I:  Uvjet za pristup na kolokvij iz Patologije 1 je uredno obavljena obvezatna nastava: Opća patologija, Srce, Krvožilni sustav i Dišni sustav, Glava i vrat (predavanja, seminari, vježbe).

P I prijavljuje se u kancelariji Zavoda, potpisom na listu (bez prijavnice). Ne ulazi u sustav 3+1.

-Ispit Patologija -  Sastoji se od testa P II, praktičnog dijela ispita  i usmenog dijela ispita. Uvjet za pristup na  ispit je uredno obavljena obvezatna nastava drugog dijela patologije (predavanja, seminari, vježbe) kao i položena Patologija 1.

Patologija 2 i završni dio ispita prijavljuje se preko STUDOMATA.


Struktura predmeta

Patologija je strukturirana u Opću patologiju, koja promatra bolesti obzirom na njihov mehanizam nastanka, etiologiju, patogenezu te zajedničke morfološke i biološke značajke te Specijalnu ili Organsku patologiju koja promatra patološke procese vezane za organske sustave.


Provjera znanja

Provjera znanja

-Uvjet za pristup na kolokvij iz Patologije 1 je uredno obavljena obvezatna nastava: Opća patologija, Srce, Krvožilni sustav, Dišni sustav i Glava i vrat (predavanja, seminari, vježbe).

Kolokvij se sastoji od pismenog dijela (120 test pitanja) i četiri mikropreparata koje student odgovara nakon položenog testa. Za prolaz na testu potrebno je ostvariti 81 točan odgovor. Patologija 1 prijavljuje se u kancelariji Zavoda, potpisom na listu (bez prijavnice). Ne ulazi u sustav 3+1.


- Uvjet za pristup na  ispit Patologija je uredno obavljena obvezatna nastava drugog dijela patologije (predavanja, seminari, vježbe) kao i položena Patologija 1. Ispit se sastoji od od pismenog dijela P II (120 test pitanja) i četiri mikropreparata koje student odgovara nakon položenog testa. Za prolaz na testu potrebno je ostvariti 81 točan odgovor.

Patologija 2 i završni dio ispita prijavljuje se preko STUDOMATA. Nakon testa u istom je roku obavezno izaći na praktični dio te usmeni ispit. Izlasci na test patologije 2 i usmeni broje se zajednički  (3+1) te se studentu koji nije izašao na praktični ili usmeni dio ispita računa pad. Položeni testovi i praktični dijelovi vrijede do kraja akademske godine.

Ocjena je sinteza iz Patologije 1 i Patologije 2 (Ocjena patologije P-1 se množi sa 3, njoj se pribroji ocjena patologije P-2 pomnožena sa 3, te ocjena usmenog ispita pomnožena s 4. Zbroj se dijeli s 10 i predstavlja konačnu ocjenu iz patologije). Usmeni dio ispita sastoji se od 5 pitanja (2 opća patologija, 3 specijalna patologija) koje student izvlači na kartici.

Student ne može nakon izvučene kartice s pitanjima vraćati karticu i zahtijevati drugu.


B. Oblici i rokovi provjere znanja


1)  neobvezatni mali kolokvij (ukoliko Katedra uvede).

2)  P-1: test + mikro

3)  P-2: test + mikro. P-2 je dio ispita

4)  Usmeni dio ispita:

a)  Uvjeti za pristup usmenom ispitu (osim drugog potpisa): položena patologija P 1, patologija P 2

b)  Način provjere znanja (usmeni - kartica s 5 pitanja od toga 2 iz opće patologije i 3 iz specijalne patologije)

c)  Ispitni rokovi:

 


ISPITNI ROKOVI  


P-1    22. 01. 2020. (srijeda)

         06. 05. 2020. (srijeda) 

         10. 06. 2020. (srijeda) 

         04 09. 2020. (petak)

         14. 09. 2020. (ponedjeljak) 

      


P-2    03. 06. 2020. (petak)


         16. 06. 2020. (ponedeljak) 


         02. 07. 2020. (četvrtak) 


         08. 09. 2020. (utorak) 


         16. 09. 2020. (četvrtak)


Nastavno štivo

NASTAVNO ŠTIVO :

Po kojima će se slagati ispitna pitanja za pismeni:

1.  Patologija, V izdanje, Ivan Damjanov, Sven Seiwerth, Stanko Jukić, Marin Nola. Medicinska naklada, Zagreb 2014.

2. OBDUKCIJSKA DIJAGNOSTIKA, prof. dr. Mladen Belicza, Davor Tomas IV dopunjeno izdanje, Zagreb 2011. Medicinska naklada,

3. Patologija: Priručnik za pripremu ispita, Marin Nola, Ivan Damjanov

4. Tekstovi na LMS-u

Pomoćno:

1. TEKST SA SERVERA KATEDRE (N:\Katedre\Patologija\Patologija CD ver.3.0\start.htm), prijevod: Članovi Katedre za patologiju, Zagreb, 1998., 1999, 2005.


2. ATLAS OPĆE PATOLOGIJE, prof. Damjanov, prof. Jukić


3. HIPON Platforma


Plan