Interna medicina

Naziv kolegija

Interna medicina

ECTS

18.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P68/S117/KL255

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Branimir Anić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Igor Aurer, Nastavnik
Dubravka Bosnić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mislav Cerovec, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, Nastavnik
doc. dr. sc. Živka Dika, Nastavnik
doc. dr. sc. Nadira Duraković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tina Dušek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zlatko Giljević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivan Gornik, Nastavnik
prof. dr. sc. Bojan Jelaković, Nastavnik
prof. dr. sc. Darko Kaštelan, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Krznarić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Diana Muačević-Katanec, Nastavnik
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Pećin, Nastavnik
doc. dr. sc. Dražen Pulanić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Radovan Radonić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Reiner, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iveta Merčep, Nastavnik
prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, Nastavnik
dr. sc. Josip Batinić, Nastavnik
dr. sc. Marija Bakula, Nastavnik
doc. dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Brinar, Nastavnik
Dino Dujmović, Nastavnik
dr. sc. Sandra Karanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Zinaida Perić, Nastavnik
dr. sc. Ivana Vuković Brinar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Banfić, Nastavnik
doc. dr. sc. Joško Bulum, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Maja Čikeš, Nastavnik
prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
doc. dr. sc. Boško Skorić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački, Nastavnik
prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, Nastavnik
dr. sc. Karlo Golubić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mislav Puljević, Nastavnik
doc. dr. sc. Jure Samardžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Samaržija, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, Nastavnik
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, Nastavnik
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Draško Pavlović, Nastavnik
prof. dr. sc. Milan Vrkljan, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, Nastavnik
doc. dr. sc. Neven Baršić, Nastavnik
doc. dr. sc. Nikola Bulj, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Gomerčić Palčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Matias Trbušić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Roman Urek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj, Nastavnik
dr. sc. Mladen Knotek, Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Letilović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Anna Mrzljak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica, Nastavnik
prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, Nastavnik
prof. dr. sc. Krešimir Galešić, Nastavnik
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, Nastavnik
prof. dr. sc. Rajko Kušec, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles, Nastavnik
prof. dr. sc. Vlatko Pejša, Nastavnik
prof. dr. sc. Neven Tudorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, Nastavnik
dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger, Nastavnik
dr. sc. Velimir Altabas, Nastavnik
Ivan Lerotić, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Tajana Pavić, Nastavnik
doc. dr. sc. Vjekoslav Radeljić, Nastavnik
Vedran Tomašić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Nikola Sobočan, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivica Horvatić, Nastavnik
doc. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, Nastavnik
doc. dr. sc. Irena Hrstić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Laganović, Nastavnik
prof. dr. sc. Nadan Rustemović, Nastavnik
prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davor Puljević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Maja Strozzi, Nastavnik
doc. dr. sc. Eduard Margetić, Nastavnik
doc. dr. sc. Suzana Kukulj, Nastavnik
doc. dr. sc. Gordana Pavliša, Nastavnik
prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zdravko Babić, Nastavnik
doc. dr. sc. Davor Hrabar, Nastavnik
doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željko Vučičević, Nastavnik
doc. dr. sc. Miro Bakula, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Asija Stipić Marković, Nastavnik
dr. sc. Bojana Maksimović, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasna Mesarić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ingrid Prkačin, Nastavnik
dr. sc. Dinko Škegro, Nastavnik
doc. dr. sc. Spomenka Ljubić, Nastavnik
doc. dr. sc. Dragica Soldo Jureša, Nastavnik
prof. dr. sc. Žarko Babić, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Banić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivica Grgurević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ozren Jakšić, Nastavnik
Marijan Kirin, Nastavnik
doc. dr. sc. Srećko Marušić, Nastavnik
doc. dr. sc. Dario Rahelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Boris Starčević, Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Mayer, Nastavnik
doc. dr. sc. Mateja Janković Makek, Nastavnik
dr. sc. Ivana Kraljević, Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, Nastavnik
doc. dr. sc. Joško Mitrović, Nastavnik
dr. sc. Mario Sičaja, Nastavnik
Tomislav Krčmar, Nastavnik
dr. sc. Marin Pavlov, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Crnčević Urek, Nastavnik
dr. sc. Vladimir Stančić, Nastavnik
dr. sc. Maja Baretić, Nastavnik
dr. sc. Mario Udovičić, Nastavnik
doc. dr. sc. Edvard Galić, Nastavnik
Luka Vrbanić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ana Vujaklija Brajković, Nastavnik
Fedža Džubur, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Zdravko Mitrović, Nastavnik
Goran Rinčić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Boban, Nastavnik
dr. sc. Tonko Gulin, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Bulum, Nastavnik
dr. sc. Ivan Padjen, Nastavnik
doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Nastava će se odvijati na sljedećim bazama:


KBC Zagreb, Rebro + Jordanovac - 1 predavačka grupa, 3 seminarske grupe


Predavanja će se održavati u Edukacijskom centru (stari) i edukacijskom centru istok (novi - iznad garaže)


Voditelj nastavne baze: prof. dr. sc. R. Ostojić


KBC Sestre milosrdnice + KB Sveti duh + KB Dubrava + KB Merkur - 1 predavačka grupa


KBC Sestre milosrdnice + KB Sveti duh - 1 seminarska grupa


Voditelj nastavne baze: prof. dr. sc. N. Ljubičić


KB Merkur -  1 seminarska grupa


Seminari će se održavati u predavaonici interne klinike


Voditelj nastavne baze: prof. dr. sc. S. Ostojić-Kolonić


KB Dubrava -  1 seminarska grupa


Seminari će se održavati u predavaonici interne klinike


Voditelj nastavne baze: prof. dr. sc. V. Pejša


Struktura predmeta

TURNUSI


Broj turnusa - 2


Trajanje turnusa - 12 tjedana/60 dana


Datumi održavanja turnusne nastave:


I TURNUS: 14.10.2019. - 17.1.2020. (blagdani 23.12.2019. do 6.1.2020.)


II TURNUS: 10.2.2020.– 30.4.2020.


Provjera znanja

A. Način provjere znanja i kontrola pohađanja nastave


Uvjet za pristup ispitu iz INTERNE MEDICINE je redovito pohađanje svih oblika nastave.


Svaki izostanak potrebno je opravdati primjerenom ispričnicom koja se dostavlja voditelju nastavne baze.


Opravdani izostanak s teorijske nastave potrebno je kolokvirati kod nastavnika koji je vodio određenu nastavnu jedinicu. Način nadoknade opravdanih izostanaka s praktične nastave odredit će se individualno (dodatne vježbe, dežurstva i slično). Potrebno je voditi računa da se kolokvij i nadoknade propuštene nastave odrade prije zadnjeg tjedna turnusa. 


Maksimalno dopušteni broj sati opravdanih izostanaka s nastave reguliran je Pravilnikom o preddiplomskim i diplomskim studijima (srpanj 2012.). Tijekom turnusa student smije isključivo opravdano izostati i potom kolokvirati najviše 20% ukupnog fonda sati pojedinog oblika nastave (20% predavanja, 20% seminara, 20% vježbi) što u apsolutnim brojevima iznosi: 14 školskih sati predavanja (od ukupno 68 sati), 24 školska sata seminara (od ukupno 117 sati) te 50 školskih sati vježbi (od ukupno 255 sati).


Studenti koji izostanu više od navedenog u bilo kojem od oblika nastave nemaju pravo na potpis i izlazak na ispit niti na nadoknadu.


Nije dopušten niti jedan neopravdani izostanak.


Redovitost u obavljanju vježbi ovjerava voditelj svojim potpisom na dokumentu za kontrolu pohađanja nastave; budući da tijekom turnusa studenti svaka tri tjedna mijenjaju klinički odjel i voditelja, za dobivanje potpisa u indeks potrebno je imati potpis svih voditelja vježbi.


Redovitost u pohađanju predavanja i seminara trebaju kontrolirati voditelji nastavnih baza uz pomoć službenika u referadama i po potrebi upozoravati pojedince koji se ne pridržavaju pravila.


B. Oblici i termini provjere znanja


Znanje se provjerava kombiniranim ispitom, koji se sastoji od pisanog dijela ispita u obliku testa te usmenog i praktičnog dijela.


Pisani dio ispita u obliku testa održava se zadnjeg dana turnusa u obliku završnog kolokvija na koji mogu izaći studenti koji ispunjavaju uvjete (redovitost pohađanja nastave). Pozitivne ocjene testova priznaju se na idućim završnim ispitima do kraja tekuće akademske godine.


Sukladno pravilniku završna ocjena iz kolegija oblikuje se isključivo kao srednja ocjena iz pisanog i usmenog/praktičnog dijela ispita. Student koji želi bolju završnu ocjenu na ispitu treba voditi računa o ocjeni iz pisanog dijela ispita. Ispitivač na praktičnom dijelu ne može samoinicijativno odstupati od pravila za zaključivanje ocjena. Negativna ocjena na bilo kojem dijelu ispita podrazumijeva pad na ispitu. Pisanom ispitu na kraju turnusa mogu pristupiti samo oni studenti koji imaju potpis (tj. oni koji su nadoknadili evetualne izostanke).


Rokovi pismenih ispita:


  1. 17.1.2020. (završni kolokvij)
  2. 14.2.2020.
  3. 30.4.2020. (završni kolokvij)
  4. 29.5.2020.
  5. 3.7.2020.
  6. 4.9.2020.


Nastavno štivo

A)  Obvezatno štivo 

1.  Vrhovac B i sur. Interna medicina, 4 izdanje. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008. 

2.  Čustović F. Anamneza i fizikalni pregled. Zagreb: Školska knjiga; 2000. 

3.  Metelko Ž, Harambašić H (ur). Internistička propedeutika i osnove fizikalne dijagnostike. 

Zagreb: Medicinska naklada; 1999. 
B)  Dopunsko štivo 

1.  Antonin B. Propedeutika interne medicine. Zagreb: Jumena; 1989. 

2.  Barić Lj. Elektrokardiografija u praksi. Zagreb:Lek; 2003. 

3.  Duraković Z i sur. Elektrokardiogram, 2. izdanje. Zagreb: Grafos; 2003. 

4.  Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL i sur (ur.). Harrison's Principles of Internal Medicine, 17. 

izd. McGraw-Hill Company; 2008. 

5.  Vrca Botica M,Pavlić-Renar I. Šećerna bolest u odraslih. Zagreb: Školska knjiga; 2012. 


Plan