Klinička onkologija

Naziv kolegija

Klinička onkologija

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P5/S10/KL35

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Fedor Šantek, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Nikola Đaković, Suvoditelj predmeta
Blanka Jakšić, Nastavnik
Marijana Jazvić, dr. med., Nastavnik
Marin Prpić, dr. med., Nastavnik
Nina Dabelić, pred., Nastavnik
dr. sc. Jasmina Marić Brozić, Nastavnik
Jasna Radić, dr. med., Nastavnik
Željko Soldić, Nastavnik
Nera Šarić, Nastavnik
Martina Bašić-Koretić, Nastavnik
Zoran Rakušić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Marija Gamulin, Nastavnik
doc. dr. sc. Josip Joakim Grah, Nastavnik
mr. sc. Paula Podolski, Nastavnik
Vesna Bišof, dr. med., Nastavnik
Ana Mišir Krpan, pred., Nastavnik
prof. dr. sc. Antonio Juretić, Nastavnik
prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, Nastavnik
Milena Peitl, dr. med., Nastavnik
Lea Galunić Bilić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Davor Kust, Nastavnik
Angela Prgomet Sečan, Nastavnik
doc. dr. sc. Neda Pjevač, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja : 5

Broj sati seminara :  10

Broj sati vježbi:  35

Ukupan broj sati:  50

ECTS: 2.0


Struktura predmeta

Broj turnusa: 8

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 2 tjedna/ 10 dana

 


Provjera znanja

B. Oblici i termini provjere znanja

IV. PROVJERA ZNANJA

KBC Sestre milosrdnice

Način provjere znanja – usmeni i praktični dioRedoviti rokoviDatum
Zimski21.01.2019.
Ljetni

10.06.2019.

08.07.2019.

09.07.2019.

Jesenski

9.09.2019.

23.09.2019.

Izvanredni rokovi

12.11.2018.

10.12.2018.

18.02.2019.

15.04.2019.

13.05.2019.

  Provjera znanja se održava (u 9,00 sati) na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu

KBC Sestre milosrdnice.


KBC REBRO


Rokovi će biti objavljeni na STUDOMATU.Redoviti rokoviDatum
Zimski21.01.2019.
Ljetni

10.06.2019.

08.07.2019.

09.07.2019.

Jesenski

9.09.2019.

23.09.2019.

Izvanredni rokovi

12.11.2018.

10.12.2018.

18.02.2019.

15.04.2019.

13.05.2019.

  

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

Onkologija, Z. Kusić et al, Priručnici Med. fakulteta, Zgb. 2008.

L.Markulin-Grgić, F. Šantek: Odabrana poglavlja kliničke onkologije

F.Šantek:  Odabrana  poglavlja  prevencije  onkoloških  bolesti,  Priručnik  za  studente  diplomske

nastave Medicinskog fakulteta, 2012.

B. Dopunsko štivo

Materijali koje studenti dobiju tijekom turnusa.

E. Vrdoljak et al. Klinička onkologija; Medicinska naklada, 2013.


Plan