Klinička onkologija

Naziv kolegija

Klinička onkologija

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P5/S10/KL35

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Nikola Đaković, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Fedor Šantek, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Davor Kust, Nastavnik
Angela Prgomet Sečan, Nastavnik
Milena Peitl, dr. med., Nastavnik
Lea Galunić Bilić, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Zvonko Kusić, Nastavnik
dr. sc. Petar Suton, Nastavnik
doc. dr. sc. Neda Pjevač, Nastavnik
Majana Soče, dr. med., Nastavnik
Jure Murgić, Nastavnik
prof. dr. sc. Antonio Juretić, Nastavnik
prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, Nastavnik
dr. sc. Vesna Bišof, Nastavnik
dr. sc. Zoran Rakušić, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Gamulin, Nastavnik
Martina Bašić-Koretić, Nastavnik
Nera Šarić, Nastavnik
Željko Soldić, Nastavnik
dr. sc. Jasna Radić, Nastavnik
doc. dr. sc. Jasmina Marić Brozić, Nastavnik
dr. sc. Marin Prpić, Nastavnik
Nina Dabelić, pred., Nastavnik
dr. sc. Blanka Jakšić, Nastavnik
Marijana Jazvić, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja : 5

Broj sati seminara :  10

Broj sati vježbi:  35

Ukupan broj sati:  50

ECTS: 2.0


Struktura predmeta

Broj turnusa: 8

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 2 tjedna/ 10 dana

 


Provjera znanja

B. Oblici i termini provjere znanja

IV. PROVJERA ZNANJA

KBC Sestre milosrdnice

Način provjere znanja – usmeni i praktični dioRedoviti rokoviDatum
Zimski20.01.2020.
Ljetni

8.06.2020.

29.06.2020.

13.07.2020.

Jesenski

7.09.2020.

21.09.2020.

Izvanredni rokovi

11.11.2019.

9.12.2019.

17.02.2020.

14.04.2020.

11.05.2020.

  Provjera znanja se održava (u 9,00 sati) na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu

KBC Sestre milosrdnice.


KBC REBRO


Rokovi će biti objavljeni na STUDOMATU.Redoviti rokoviDatum
Zimski20.01.2020.
Ljetni

8.06.2020.

29.06.2020.

13.07.2020.

Jesenski

7.09.2020.

21.09.2020.

Izvanredni rokovi

11.11.2019.

9.12.2019.

17.02.2020.

14.04.2020.

11.05.2020.

  

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

Onkologija, Z. Kusić et al, Priručnici Med. fakulteta, Zgb. 2008.


KARCINOM DOJKE Multidisciplinarno liječenje, urednici Lidija Beketić-Orešković, Fedor Šantek. Medicinska naklada, 2018.F. Šantek. Odabrana  poglavlja  prevencije  onkoloških  bolesti,  Priručnik  za  studente  diplomske

nastave Medicinskog fakulteta, 2012.
B. Dopunsko štivo

Materijali koje studenti dobiju tijekom turnusa.

E. Vrdoljak et al. Klinička onkologija; Medicinska naklada, 2013.


Plan