Kirurgija

Naziv kolegija

Kirurgija

ECTS

11.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S37/KL173

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Davor Mijatović, Voditelj predmeta
dr. sc. Ivan Cvjetko, Nastavnik
doc. dr. sc. Slaven Suknaić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Luetić, Nastavnik
Elizabet Glavan, dr. med., Nastavnik
Marijan Kolovrat, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Zvonimir Lovrić, Nastavnik
Marko Sever, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Zvonko Zadro, Nastavnik
Bjorn Dario Franjić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Predrag Pavić, Nastavnik
Igor Stipančić, Nastavnik
Danko Mikulić, Nastavnik
Dragan Schwarz, Nastavnik
Anto Pajić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Žarko Rašić, Nastavnik
Miran Martinac, Nastavnik
Mirko Žganjer, Nastavnik
Mislav Bastić, dr. med., Nastavnik
Tihomir Banić, dr. med., Nastavnik
Tomislav Vlahović, Nastavnik
prof. dr. sc. Božidar Župančić, Nastavnik
doc. dr. sc. Stjepan Višnjić, Nastavnik
dr. sc. Igor Bumči, Nastavnik
prof. dr. sc. Esmat Elabjer, Nastavnik
dr. sc. Nikica Daraboš, Nastavnik
dr. sc. Vide Bilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zoran Lončar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dujo Kovačević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivo Lovričević, Nastavnik
Ante Grga, Nastavnik
doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Starešinić, Nastavnik
dr. sc. Kristijan Ćupurdija, Nastavnik
prof. dr. sc. Božidar Šebečić, Nastavnik
dr. sc. Zlatko Vlajčić, Nastavnik
dr. sc. Franjo Rudman, Nastavnik
dr. sc. Daniel Unić, Nastavnik
Davor Barić, Nastavnik
dr. sc. Igor Rudež, Nastavnik
dr. sc. Mario Kopljar, Nastavnik
doc. dr. sc. Krešimir Martić, Nastavnik
doc. dr. sc. Matija Horžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Rado Žic, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srećko Budi, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Sutlić, Nastavnik
prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Ajduk, Nastavnik
prof. dr. sc. Dinko Stančić-Rokotov, Nastavnik
doc. dr. sc. Vedran Cesarec, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdenko Stanec, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Kopjar, Nastavnik
Dražen Belina, dr. med., Nastavnik
Tin Ehrenfreund, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Mladen Duduković, Nastavnik
doc. dr. sc. Bojan Biočina, Nastavnik
Tomislav Žigman, dr. med., Nastavnik
Andrea Crkvenac Gregorek, Nastavnik
Irena Šnajdar, dr. med., Nastavnik
Suzana Sršen-Medančić, Nastavnik
dr. sc. Anto Dujmović, Nastavnik
dr. sc. Tonisav Antoljak, Nastavnik
dr. sc. Igor Petrović, Nastavnik
Ognjan Deban, dr. med., Nastavnik
Ante Gojević, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Anko Antabak, Nastavnik
doc. dr. sc. Željko Jelinčić, Nastavnik
Tihomir Kekez, dr. med., Nastavnik
Emil Kinda, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Meštrović, Nastavnik
doc. dr. sc. Hrvoje Silovski, Nastavnik
dr. sc. Marko Bogović, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Dobrić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mladen Petrunić, Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Augustin, Nastavnik
doc. dr. sc. Krešimir Bulić, Nastavnik
prof. dr. sc. Mate Škegro, Nastavnik
doc. dr. sc. Darko Anić, Nastavnik
prof. dr. sc. Mate Majerović, Nastavnik
dr. sc. Zlatko Fiolić, Nastavnik
dr. sc. Petar Matošević, Nastavnik
Stanko Ćavar, dr. med., Nastavnik
Sanda Smuđ Orehovec, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Borki Vučetić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Prva dva tjedna turnusa svi upisani studenti slušaju nastavu i odrađuju dio vježbi prema rasporedu na KLINICI ZA KIRURGIJU KBC-ZAGREB, KLINICI ZA KARDIJALNU KIRURGIJU KBC-ZAGREB,


u preostala 4 tjedna turnusa studenti se raspoređuju  u suradne nastavne baze


 • Klinika za kirurgiju   KB Sveti Duh
 • Klinika za kirurgiju   KBC  Sestara milosrdnica
 • Klinika za kirurgiju   KB Dubrava,
 • Klinika za kirurgiju   KB  Merkur

Studenti  svih baza odrađuju dio vježbi na


 • Klinici za torakalnu kirurgiju KBC-Zagreb
 • Klinici za traumatologiju KBC Sestara milosrdnica
 • Klinici za dječje bolesti Zagreb


U želji poboljšanja i održavanja kvalitete studentske nastave te, posljedično, i kvalitete novog kirurškog znanja, vještina i ukupnog zadovoljstva studenata uspostavili smo kvalitetni sustav mentorske podrške.


Svakom studentu će u prvom tjednu turnusa biti određen mentor. Mentor i student će dogovorno strukturirati vrijeme održavanja  sastanaka koji trebaju biti minimalno jednom tjedno. Mentor će svoj način vođenja individualizirati i uskladiti sa studentovim potrebama i mogućnostima. U fazi turnusa će težište mentorove podrške biti orijentiranje studenta u funkcioniranju kirurške službe, planiranju zadataka tijekom turnusa te prema potrebi modeliranju i demonstraciji kirurških vještina.


Iz razloga bolje organizacije i poboljšanja mentoriranja mentor i mentorirani/a su na kraju turnusa obavezni provesti vrednovanje mentorskog procesa ispunjavanjem upitnika 

 


Struktura predmeta

Kirurgija integrirana nastava koja ima ukupno 245 sati  sastoji se iz dva dijela:


Opće kirurgije sa satnicomBroj sati predavanja :             

20

Broj sati seminara :                

37

Broj sati vježbi:                                        

173


             


 Dječje kirurgije sa satnicomBroj sati predavanja :             

5

Broj sati seminara :                

5

 Broj sati vježbi:                                                         

5


TURNUSI


Broj turnusa:  4


Trajanje turnusa :    6 tjedana  /   30  dana


Provjera znanja

Svi studenti dužni su se pripremati za  seminare.


Uvjet pristupanju pismenom ispitu je uredno pohađanje svih oblika nastave (sukladno članku 31.)  Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima, u apsolutnim brojevima:


 1. 5 sata predavanja  uz obveznu  nadoknadu  ( samo u prva 2 tjedna turnusa)
 2. 6 sata seminara uz obveznu nadoknadu ( samo u prva 2 tjedna turnusa)
 3. 30 sati vježbi uz obveznu nadoknadu


Studenti trebaju do kraja 5. tjedna turnusa predati u Referadu u nastavni centar istok – Rebro,  PRIKAZ  SLUČAJA, svaki student  piše sam, na dvije strane teksta , po propozicijama Liječničkog vijesnika.


Praktični ispit ( OSKI ) je obavezan i održava se u subotu 5. i 6. tjedna turnusa u Nastavnom centru istok KBC-Zagreb, po rasporedu koji će biti oglašen tijekom trajanja turnusa, i uvjet je za pristupanje usmenom ispitu.


Djelomički ispit u obliku testa  (pismeni ispit) obvezatan je nakon svakog turnusa (ne računa se kao ispitni rok).


Pozitivne ocjene s tih testova  uvjet su za pristupanje završnim ispitima  i priznaju  se do kraja tekuće akademske godine.


Položen kolokvij iz dječje kirurgije  uvjet je za pristupanje završnom ispitu.


Položen OSKI uvjet je za pristupanje završnom ispitu.


Studenti mogu pristupiti završnom  ispitu (usmenom ispitu) nakon što su ispunili sve gore navedene uvjete.  


PISMENI ISPIT


21. 11. 2018.


30. 01. 2019.


10. 04. 2019.


19. 06. 2019.


8. 07. 2019.


26. 08. 2019.


9. 09. 2019.


V. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI  


KLINIKA ZA KIRURGIJU, KBC -ZAGREB


 1. Luetić dr sc. Tomislav, izvanredni profesor
 2. Mijatović dr.sc. Davor, izvanredni profesor
 3. Petrunić dr.sc. Mladen, izvanredni profesor
 4. Škegro dr.sc. Mate, izvanredni profesor
 5. Augustin dr. sc. Goran, viši  asistent
 6. Bulić dr.sc. Krešimir,  viši asistent
 7. Dobrić dr.sc. Ivan, viši asistent
 8. Silovski dr.sc. Hrvoje,viši asistent
 9. Bogović dr.sc.. Marko,viši  asistent
 10. Meštrović Tomislav,dr.sc, viši asistent


Naslovni


 1. Antabak dr.sc.Anko, izvanredni profesor
 2. Jelinčić dr.sc. Željko, viši asistent
 3. Tihomir Kekez,dr.med. asistent
 4. Emil Kinda dr.med asistent
 5. Daraboš dr.sc. Nikica, viši asistent


Vanjski suradnici


 1. Dr.sc. Tonislav Antoljak
 2. Dr.sc. Igor Petrović
 3. Dr.sc. Zoran Veir
 4. Dr.sc Ognjen  Deban
 5. Dr.sc. Ante Gojević
 6. Dr. sc. Zlatko Fiolić
 7. Dr. Davorin Mitar
 8. Dr.sc. Andreja Crkvenac
 9. Dr.sc. Stanko Čavar
 10. Dr. Irena  Šnajdar
 11. Dr.sc. Suzana  Sršen-Medančić
 12. Dr. Anto Dujmović
 13. Dr. Tomislav Žigman
 14. Dr. Tin Ehrenfreund
 15. Dr. sc. Mladen Duduković


KLINIKA ZA KARDIJALNU KIRURGIJU KBC-ZAGREB


 1. Bojan dr.sc. Biočina, docent
 2. Gašparović dr.sc. Hrvoje,docent


Znanstveni novaci:


 1. Kopjar dr. sc. Tomislav


Vanjski suradnici


Dr. Dražen Belina


KLINIKA ZA TORAKALNU KIRURGIJU KBC -ZAGREB


1.Stančić-Rokotov dr sc. Dinko, izvanredni profesor


Naslovni


1. Cesarec dr. sc. Vedran, viši asistent


Vanjski suradnici


2. Djaković Željko, dr.med.


KLINIKA ZA KIRURGIJU KB “DUBRAVA”


 1. Stanec dr sc. Zdenko, redoviti profesor
 2. Sutlić dr sc. Željko, redoviti profesor
 3. Patrlj dr.sc. Leonardo, izvanredeni profesor


Naslovni:


 1. Ajduk dr.sc. Marko, viši asistent
 2. Budi dr.sc. Srećko, profesor
 3. Horžić dr.sc. Matija, docent
 4. Žic dr.sc. Rado, izvanredni profesor
 5. Martić dr.sc.  Krešimir


Vanjski suradnici


Dr.sc. Igor Rudež


 1. Dr.sc. Mario Kopljar
 2. Dr. Davor Barić
 3. Dr. Daniel Unić
 4. Dr.sc. Franjo Rudman
 5. Dr.sc. Zlatko Vlajčić
 6. Dr.sc. Kristijan Ćupurdija


KLINIKA ZA KIRURGIJU KB”MERKUR”


 1. Božidar  dr.sc. Šebečić, izvanredni profesor


Naslovni:


 1. Grga dr.sc. Ante, izvanredni profesor
 2. Jadrijević dr.sc. Stipislav, viši asistent
 3. Starešinić dr.sc.  Mario,docent


Vanjski suradnici


 1. Suknaić dr.sc. Slaven
 2. Cvjetko dr.sc. Ivan


KLINIKA ZA KIRURGIJU KBC   ”SESTRE MILOSRDNICE


Naslovni


 1. Lovričević dr.sc. Ivo, izvanredni profesor
 2. Kovačević dr.sc. Dujo, izvanredni profesor


Vanjski suradnici


 1. Dr. Bjorn Dario Franjić


KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU – DRAŠKOVIĆEVA


 1. Elabjer  dr.sc. Esmat, izvanredni profesor – naslovni


Vanjski suradnici


 1. Bilić dr. sc. Vid
 2. Pavić dr.sc. Roman
 3. Lončar dr.sc. Zoran
 4. Banić dr. Tihomir
 5. Vlahović dr. Tomislav


KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI


 1. Župančić dr.sc. Božidar,  redoviti profesor


Naslovni


 1. Višnjić dr.sc. Stjepan, docent


Vanjski suradnici


 1. Prim.dr.sc. Igor Bumči
 2. Prim.dr.sc. Mirko Žganjer
 3. Mr.sc. Mislav Bastić
 4. Mr.sc. Ante Pajić
 5. Mr.sc. Andrija Car
 6. Gliha  dr. Andro


KB SVETI DUH


 1. Rašić dr.sc. Žarko, docent


Vanjski suradnici


 1. Ivkošić dr.sc. Ante
 2. Martinac dr Miran
 3. Lojo dr.sc.Armin
 4. Schwarz dr.sc.  Dragan
 5. Sever dr.sc. Marko
 6. Soldo dr.sc. Ivo
 7. Zoričić dr.sc. Iva


POPIS ISPITIVAČA


 1. Prof.dr.sc. T. Luetić
 2. Prof.dr.  D. Mijatović
 3. Prof.dr. L. Patrlj
 4. Prof.dr.sc. M. Petrunić
 5. Prof.dr.sc. Z. Slobodnjak
 6. Prof dr sc. D. Stančić-Rokotov
 7. Prof.dr.sc. Z. Stanec
 8. Prof.dr sc..Ž. Sutlić
 9. Prof.dr.sc. B. Šebečić
 10. Prof.dr.sc. M. Škegro
 11. Doc.dr.sc. B. Biočina
 12. Doc. dr.sc. V. Gašparović
 13. Doc.dr.sc. Ž. Rašić


Nastavno štivo

 1. Šoša T, Sutlić T, Stanec Z, Tonkovic I. UDŽBENIK KIRURGIJE, Sveučilište u Zagrebu-Medicinski fakultet, Zagreb 2007
 2. Prpić, Kirurgija za medicinare, Zagreb, Školska knjiga 2002.
 3. Bradić, Kirurgija dječje dobi, Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb


Plan