Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

Naziv kolegija

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P5/S10/KL20

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ivica Lukšić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković, Suvoditelj predmeta
Koraljka Hat, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Željko Orihovac, Nastavnik
Igor Čvrljević, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Emil Dediol, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

I. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE:


Broj sati predavanja: 7


Broj sati seminara: 10


Broj sati vježbi: 18


Ukupan broj sati: 35


TURNUSI:


Broj turnusa: 13 + 1 turnus na engleskom jeziku


Trajanje turnusa: 28 tjedana (26+2) / 140 dana (130+10)


ENGLESKI STUDIJ MEDICINE:


Turnus br. / Datum održavanja turnusne nastave:


1.         26.03.2018. - 06.04.2018.  


HRVATSKI STUDIJ MEDICINE:


Turnus br. / Datum održavanja turnusne nastave:


1.         16.10.2017. - 27.10.2017.


2.         30.10.2017. - 10.11.2017.


3.         20.11.2017. - 01.12.2017.


4.         04.12.2017. - 15.12.2017.


5.         18.12.2017. - 12.01.2018.


6.         12.02.2018.  - 23.02.2018.


7.         26.02.2018.  - 09.03.2018. 


8.         12.03.2018.  - 23.03.2018.


9.         16.04.2018.  - 27.04.2018.


10.      30.04.2018. - 11.05.2018.


11.      14.05.2018. - 25.05.2018.


12.      28.05.2018. - 08.06.2018.


13.      11.06.2018. - 22.06.2018.


Struktura predmeta

TURNUSI:

Broj turnusa: 13 + 1 turnus na engleskom jeziku

Trajanje turnusa: 28 tjedana (26+2) / 140 dana (130+10)


Predavanja i seminari će se održavati u:

STUDENTSKA PREDAVAONICA KLINIKE ZA KIRURGIJU LICA, ČELJUSTI I USTA, KB DUBRAVA, II KAT (S. 15)

Vježbe će se održavati u:

ODJELI KLINIKE NA 5. I 6. KATU

AMBULANTE POLIKLINIKE (P6)

OPERACIJSKE DVORANE (5. KAT; SREDIŠNJI OPERACIJSKI BLOK (PRIZEMLJE) DVORANA BR. 9)


Provjera znanja

III. PROVJERA ZNANJA


A. Način provjere znanja: završni ispit (usmeni)


Uvjeti za pristup ispitu: potpisi nastavnika u kontrolniku pohađanja nastave.


Konzultacije studenata prema dogovoru s nastavnicima.Redoviti rokovi

Datum


30. 10. 2017.


13. 11. 2017.


04. 12. 2017.


18. 12. 2017.


15. 01. 2018.


26. 02. 2018.


12. 03. 2018.


26. 03. 2018.


30. 04. 2018.


14. 05. 2018.


28. 05. 2018.


11. 06. 2018.


25. 06. 2018.


02. 07. 2018.


09. 07. 2018.


03. 09. 2018.


10. 09. 2018.


17. 09. 2018.


Nastavno štivo


VII. NASTAVNO ŠTIVO

A. Obvezatno štivo

  1. Bagatin M, Virag M: MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA, udžbenik, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  2. Šoša T, Sutlić Ž, Stanec Z, Tonković I. (ur.). KIRURGIJA, udžbenik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007; 33. poglavlje (1107-1146) Kirurgija glave i vrata (Virag M, Aljinović Ratković N, Orihovac Ž, Lukšić I.)

B. Dopunsko štivo

  • dostupno u digitalnom obliku na web stranici Katedre: http://www.mef.hr/katedre/mksfac/index.html

Plan