Zdravstvena ekologija i medicina rada

Naziv kolegija

Zdravstvena ekologija i medicina rada

ECTS

5.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S35/PK30

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
doc. dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Nastavnik
Rea Janda, Nastavnik
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Struktura predmeta


TURNUSI


Broj turnusa: 6


Trajanje turnusa: 3 tjedna


Datum održavanja turnusne nastave:


Turnus br.


 1.  turnus  30.09.2019. - 18. 10. 2019.
 2.  turnus 11.11.2019. -   29. 11. 2019..
 3.  turnus 02. 12. 2019. - 20. 12. 2019.
 4.  turnus 06. 01. 2020. - 24. 01. 2020.
 5.  turnus 17. 02. 2020.– 06. 03 .2020.
 6.  turnus 30. 03. 2020. – 17. 04. 2020.


POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

 

Nastavnici


Dr.sc. Milan Milošević, docent, pročelnik Katedre - voditelj predmeta


Dr.sc. Jagoda Doko Jelinić, redoviti profesor


Dr.sc. Ksenija Vitale, redoviti profesor - suvoditeljica predmeta


Dr.sc. Jasna Pucarin Cvetković, izvanredni profesor


Dr.sc.Iskra Alexandra Nola, izvanredni profesor


Rea Janda,mag.appl.chem,  asistent


Roko Žaja,dr.med. asistent


Dr.sc. Hana Brborović, poslijedoktorand/viši asistent


Tehničari

Jadranka Potlaček

Blaženka Šafranić

 

Referent za nastavu

Božica Kereta


Provjera znanja

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, položen pismeni ispit je uvjet za pristup na usmeni ispit. 


Oblici i termini provjere znanja


Ispiti (završni)


a) uvjeti za pristup ispitu (redovito pohađanje nastave i predan seminarski rad)

b) način provjere znanja -  pismeni, usmeni,

c) ispitni rokovi i termini
POPIS ISPITIVAČA

 Prof.dr.sc. Ksenija Vitale

Izv.dr.sc. Jasna Pucarin Cvetković

Izv.dr.sc. Iskra Alexandra Nola

Doc.dr.sc. Milan Milošević
Redoviti rokovi:


21. 10. 2019.


28. 11. 2019.


19. 12. 2019.


23. 01. 2020.


05. 03. 2020.


20. 04. 2020.


Ljetni rokovi


18. 05. 2020.


08. 06. 2020.


Jenski rok:


07. 09. 2020.
 


Nastavno štivo

VII. NASTAVNO ŠTIVO (Navesti autore, naslov, vrstu teksta: skripta/udžbenik, izdavača i godinu izdanja)


A.  Obvezatno štivo


 1. Valić i sur. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA, Medicinska naklada, Zagreb,  2001.
 2. Medicina rada i sporta, autori: Jadranka Mujstajbegović, Milan Milošević, Hana Brborović, Medicinska naklada Zagreb 2018.

 3. Materijali s predavanja i seminara

  4. LMSB. Dopunsko štivo


 1. Puntarić D I sur. Zdravstvena ekologija Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
 2. Senta A, Pucarin-Cvetković J, Doko Jelinić J. KVANTITATIVNI MODELI NAMIRNICA I OBROKA, Medicinska naklada, Zagreb, 200
 3. Šarić M, Žuškin E. MEDICINA RADA I OKOLIŠA, (Odabrana poglavlja), Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
 4. Macan J, Zavalić M. Ocjena radne sposobnosti u medicini rada. Medicinska naklada . Zagreb 2019.


Plan