Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika

Naziv kolegija

Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika

ECTS

3.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S22/PK36

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Selma Šogorić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Anita Mišković, Nastavnik
doc. dr. sc. Mislav Čavka, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Karmen Lončarek, Nastavnik
Krešimir Luetić, dr. med., Nastavnik
Lidija Fumić Dunkić, pred., Nastavnik
Adis Keranović, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Milan Stanojević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Božičević, Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
Damir Ivanković, pred., Nastavnik
dr. sc. Ivan Pristaš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić*, Nastavnik
Marija Pederin, dipl. iur., Nastavnik
dr. sc. Marijan Cesarik, Nastavnik
doc. dr. sc. Trpimir Goluža, Nastavnik
Siniša Tomić, Nastavnik
Adriana Andrić, pred., Nastavnik
Renata Marđetko, pred., Nastavnik
Maja Vajagić, dr. med., Nastavnik
Milka Valpotić, Nastavnik
Sanja Predavec, Nastavnik
dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
Ružica Čuljak, ???, Nastavnik
Katarina Sekelj-Kauzlarić, pred., Nastavnik
dr. sc. Viola Macolić-Šarinić, Nastavnik
doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
Katarina Bošnjak-Nađ, pred., Nastavnik
Dubravka Pezelj Duliba, pred., Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj je nastave da buduće liječnike upozna sa sustavom zdravstvene zaštite, njegovim ustrojem te načinom funkcioniranja u sadašnjosti (kroz europske i svjetske trendove i kretanja) i u doglednoj budućnosti. Stečena znanja omogućit će budućim liječnicima da prepoznaju potrebe i položaj pojedinaca ili populacije o kojoj skrbe te izaberu načine intervencije, organiziraju aktivnosti i povežu se sa drugim razinama sustava, zajednicom, osnivačima (vlasnicima) i financijerima zdravstvenog sustava. Dobivena znanja, stavovi i vještine omogućiti će budućim liječnicima bolje razumijevanje i snalaženje u sustavu zdravstva te učinkovitije korištenje raspoloživih resursa za zdravlje u zajednici, zdravstvu i drugi srodnim sektorima koji utječu na zdravlje. Nastava posebno potiče pro aktivan pristup i inovativnost te naglašava vrijednost reorijentacije, suradnje i unapređenja kvalitete kao imperative razvoja.


Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe.


Nastava se održava u turnusnim blokovima.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja (P):                    10


Broj sati seminara (S) :                        22


Broj sati vježbi (V):                              36


Ukupan broj sati:                                68


TURNUSI


Broj turnusa:   3


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):     3 tjedna/ 11 dana


Datum održavanja turnusne nastave:


Turnus br:


            1.  15.01.2018. - 02.02.2018.    


2.  12.02.2018. - 02.03.2018.    


3.  19.03.2018. - 06.04.2018.


Provjera znanja

Oblici i termini provjere znanja


  Ispit (završni)


Način provjere znanja:  pisani i usmeni ispit


            /uvjeti za pristup ispitu: predati i referirati seminarski rad,  potpis


  Ispitni rokovi i terminiIzvanredni rokovi

Datum

1. Turnus

07.02.2019.

2. Turnus

07.03.2019.

3. Turnus

11.04.2019.

Redovni rokovi

1.

02. 05. 2019.

2.

23. 05. 2019.

3.

13. 06. 2019.

4.

05. 09. 2019.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


Šogorić S., nastavnici i suradnici Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Zagreb: Medicinska naklada; 2016.


B. Dopunsko štivo


Dopunski tekstovi za pripremu seminarskih tema. 


Plan