Fizikalna i rehabilitacijska medicina

Naziv kolegija

Fizikalna i rehabilitacijska medicina

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P15/S10/KL20

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Porin Perić, Voditelj predmeta
Kristina Kovač Durmiš, dr. med., Nastavnik
Iva Žagar, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Frane Grubišić, Nastavnik
doc. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić, Nastavnik
prof. dr. sc. Simeon Grazio, Nastavnik
dr. sc. Vedrana Mužić Radović, Nastavnik
prof. dr. sc. Zrinka Jajić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Nastava je organizirana u obliku turnusa, a održavat će se u slijedećim nastavnim jedinicama:


  • Edukacijski centar "ZAPAD", KBC ZAGREB - Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb
  • Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC  ZAGREB - Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb
  • Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC „Sestre milosrdnice“, Vinogradska cesta 29, Zagreb
  • Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC  ZAGREB  - Božidarevićeva 11, Zagreb 

Struktura predmeta

Broj sati predavanja:      15


Broj sati seminara:         10


Broj sati vježbi:               20


Ukupan broj sati:          45


Broj turnusa:                   10


Trajanje turnusa:            14 dana


Datumi održavanja turnusne nastave:  1.12.11.201823.11.2018 
  2.26.11.20187.12.2018 
  3.10.12.201821.12.2018 
  4.14.1.201925.1.2019 
  5.18.2.20191.3.2019 
  6.18.3.201929.3.2019 
  7.22.4.20193.5.2019 
  8.6.5.201917.5.2019 
  9.20.5.201931.5.2019 
  10.17.6.201928.6.2019 

POTPISNICI U INDEKS:


I. - IV.      TURNUS - DOC.DR.SC. PORIN PERIĆ


V. - VIII.   TURNUS - PROF.DR.SC. ZRINKA JAJIĆ


IX. - X.     TURNUS - DOC.DR.SC. NADICA LAKTAŠIĆ ŽERJAVIĆ


DOPUŠTENO JE IZOSTATI  20%  NASTAVE  BEZ NADOKNADE  


1 DAN U  PRVOM TJEDNU,  1 DAN U DRUGOM TJEDNU,  (NE RAČUNAJUĆI BLAGDANE I DRŽAVNE PRAZNIKE).


IZOSTANCI SE  NADOKNAĐUJU  U SLIJEDEĆIM TURNUSIMA


NAKON ZAVRŠENOG  TURNUSA STUDENTI SVIH VJEŽBOVNIH GRUPA DONOSE  PROZIVNICE ZA VJEŽBE U STUDENTSKU REFERADU NA REBRU


Provjera znanja

Način provjere znanja: usmeni ispit 


ISPITNI ROKOVI: 


REDOVNI: 


3.12.2018.


17.12.2018.


21.1.2019.


4.2.2019.


11.3.2019.


8.4.2019.


13.5.2019.


27.5.2019.


10.6.2019.


8.7.2019.


IZVANREDNI:


28.1.2019.


25.2.2019.


25.3.2019.


1.4.2019.


3.6.2019.


15.7.2019.


22.7.2019.


9.9.2019.


16.9.2019.


23.9.2019.


PONEDJELJAK:  prof.dr.sc. Zrinka Jajić 


SRIJEDA:            doc.dr.sc. Porin Perić, doc. dr. sc. Nadica Laktašić-Žerjavić


Nastavno štivo

Obvezatno štivo


Đ. Babić-Naglić i sur. Fizikalna i rehabilitacijska  medicina. Medicinska naklada, 2013.


Dopunsko štivo


I. Jajić i Z. Jajić: Fizijatrijsko reumatološka propedeutika. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.


Jajić I, Jajić Z i suradnici:Fizikalna i rehabilitacijska medicina:osnove i liječenje. Medicinska   naklada, Zagreb 2008.


Plan