Klinička biokemija

Naziv kolegija

Klinička biokemija

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S16/KL4

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jadranka Sertić, Voditelj predmeta
dr. sc. Hana Ljubić, Nastavnik
Livija Šimičević, Nastavnik
dr. sc. Kristina Gotovac Jerčić, Nastavnik
dr. sc. Ana Merkler, Nastavnik
dr. sc. Ana Kozmar, Nastavnik
dr. sc. Marija Gamulin, Nastavnik
Jadranka Kelečić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, Nastavnik
dr. sc. Danica Matišić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mila Lovrić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Kušec, Nastavnik
prof. dr. sc. Drago Batinić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nada Božina, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Nastavnik
prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Nastavnik
prof. dr. sc. Ivančica Delaš, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Karmelić, Nastavnik
dr. sc. Tamara Božina, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

VAŽNA NAPOMENA:

Studenti mogu izostati jedan seminar i ne moraju kolokvirati. Nadalje, ukupni izostanak je maksimalno 9 sati nastave, što se mora kolokvirati, a sve više od toga nije dozvoljeno. 


Provjera znanja

Način provjere znanja: pismeni ispit

Termini provjere znanja:


Zimski: 25.10.2018.


Ljetni:  30.05.2019.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

01.  Sertić J i sur. Klinička kemija i molekularna dijagnostika. Zagreb: Medicinska naklada, 2009.

02.  Sertić J i sur. Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi. Zagreb: Medicinska naklada, 2015.
B. Dopunsko štivo

01.  www.labtestsonline.org

02.  Sertić  J.  i  sur.  Katalog  dijagnostičkih  laboratorijskih  pretraga  s  primjerima  iz  kliničke  prakse.  Zagreb: Medicinska naklada, 2011.


Plan