Klinička biokemija

Naziv kolegija

Klinička biokemija

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S16/KL4

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jadranka Sertić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Nastavnik
prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Nastavnik
prof. dr. sc. Ivančica Delaš, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Karmelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Tamara Božina, Nastavnik
prof. dr. sc. Drago Batinić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nada Božina, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mila Lovrić, Nastavnik
dr. sc. Ana Kozmar, Nastavnik
Jadranka Kelečić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Kristina Gotovac Jerčić, Nastavnik
dr. sc. Ana Merkler, Nastavnik
Livija Šimičević, Nastavnik
dr. sc. Hana Ljubić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Kušec, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Gamulin, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Pohađanje svih oblika nastave je OBAVEZNO. Izostala nastava se nadoknađuje kolokviranjem.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

01.  Sertić J i sur. Klinička kemija i molekularna dijagnostika. Zagreb: Medicinska naklada, 2009.

02.  Sertić J i sur. Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi. Zagreb: Medicinska naklada, 2015.


03. Sertić J, Gamulin S, Sedlić F. Primjenjena genomika i precizna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2019.
B. Dopunsko štivo

01.  www.labtestsonline.org

02.  Sertić  J.  i  sur.  Katalog  dijagnostičkih  laboratorijskih  pretraga  s  primjerima  iz  kliničke  prakse.  Zagreb: Medicinska naklada, 2011.


03.  Sertić J., Gamulin S., Sedlić F.:  Molekularna genetika - novosti u dijagnostici i terapiji. Zagreb. Medicinska naklada 2018.


Provjera znanja

Način provjere znanja: pismeni ispit


24.10.2019.


28.05.2020.


Plan