Racionalna primjena lijekova

Naziv kolegija

Racionalna primjena lijekova

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P2/S36/KL52

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Voditelj predmeta

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Ovaj kolegij se razlikuje od ostalih kolegija koje ste do sada imali prilike slušati na medicinskom fakultetu u Zagrebu.


• Većina nastave odvijati će se online, a vi možete sudjelovati s bilo kojeg mjesta gdje imate računalo i pristup internetu.


• Tijekom tri tjedna trajanja kolegija, održati će se demonstracijske vježbe ctools i perception online sustava kao i nekoliko odabranih predavanja.


• U sklopu ovog kolegija, fokusirati ćemo se na razvoj vašeg kliničkog rasuđivanja i mogućnosti rješavanja medicinskih problema, a ne toliko na memoriziranje činjenica.


• Centralna ideja kolegija je da studenti uče u sklopu interaktivne problemske nastave, s više mogućih rješenja problema, baš kao što bi učili na odjelu ili u kliničkoj praksi ili stažu. S obzirom na te činjenice, količina vašeg studiranja i čitanja koja će po pojedinoj temi biti potrebna zavisiti će od vaše vlastite prosudbe svog znanja i razumijevanja date teme, te vaše vlastite procjene potrebe popunjavanja manjkavosti u vlastitom znanju.


• Kolokviji će se sastojati od terapijskih problema prezentiranih u "open book" formatu (dakle možete koristiti literaturu i internet), no s ograničenim vremenom. Svaka tema će u kolokvijima biti zastupljena s određenim brojem pitanja. Po pitanju je dozvoljeno 20 minuta vremena za unos odgovora. U prosjeku, tjedno ćete morati riješiti 10 do 11 pitanja.


Struktura predmeta

Elementi ovog kolegija studentima će postajati dostupni svakim tjednom trajanja kolegija. Sastojati će se od pojedinačnih tema prezentiranih u obliku kliničkih slučajeva nakon kojih će slijediti pitanja s više ponuđenih odgovora u svezi s terapijom. Odgovori studenata na pitanja voditi će ih na poveznice prema dodatnim materijalima od važnosti za opisani terapijski problem (članci u pdf formatu, video komentari, Powerpoint datoteke).


• O problemima studenti trebaju razmišljati široko. Ukoliko je prikazan slučaj u kojem je problem doziranje lijeka, potrebno je razumijevanje principa na kojima se zasniva doziranje grupe lijekova u svjetlu opisanog stanja u pitanju.


• Studenti trebaju sami procijeniti da li određenu temu/bolest dostatno dobro poznaju ili im je potrebno značajnije ponoviti bazična znanja i kliničke značajke opisanog problema.


• Studenti trebaju biti svjesni da su u nekim slučajevima opisane nove terapije ili dijagnostički pristupi s njihovim potencijalnim mjestom u kliničkoj praksi u budućnosti.


• Polaznici kolegija trebaju pregledati dodatne materijale koji nisu usko vezani uz opisane kliničke slučajeve - npr. materijale o interakcijama između lijekova itd..


Provjera znanja

Na kraju kolegija piše se pismeni ispit s do 100 pitanja s više ponuđenih odgovora gdje je jedan točan odgovor. Pitanja se zasnivaju na terapijskim problemima koji su obrađeni tijekom trajanja nastave modula. 


Nastavno štivo

Nastavno štivo predstavljaju online materijali koji se studentima distribuiraju putem online sučelja moodle ili sličnog na dnevnoj osnovi kroz cijelo vrijeme trajanja ovog kolegija. 


Plan