Biološki aktivni spojevi u hrani

Naziv kolegija

Biološki aktivni spojevi u hrani

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P13/S8/PK4

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Donatella Verbanac, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
Marina Panek, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Krznarić, Nastavnik
dr. sc. Mario Matijašić, Nastavnik
dr. sc. Mihaela Perić, Nastavnik
dr. sc. Hana Čipčić Paljetak, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Biološki aktivni spojevi u hrani


Voditelj:


Doc.dr.sc. Donatella Verbanac


Odjel za međustaničnu komunikaciju


Centar za translacijska i


klinička istraživanja


Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Šalata 2,


Zagreb


Struktura predmeta

Biološki aktivni spojevi u hrani – (P 2 sata) – uvod u predmet, podjela biološki aktivnih spojeva, najčešći izvori, najčešće strukture i najčešće funkcije prirodnih aktivnih spojeva sadržanih u pojedinim vrstama hrane

2. Komparativno istraživanje prirodnih i sintetskih spojeva - (P 2 sata + 1 sat seminar) – usporedba prirodnih i sintetskih ljekovitih molekula s obzirom na (1) molekulska strukturna i fizikalno -kemijska svojstva, (2) terapijske mete te (3) ADME (apsorpcije, distribucije, metabolizma i ekskrecije) svojstva.

3. Farmakološki aktivni spojevi u izvornim namirnicama - (P 2 sata + 1 sat seminar) - najnovija istraživanja na medu, propolisu, matičnoj mliječi i pčelinjem vosku biti će prikazana kroz biološke aktivne spojeve sadržane u ovim jedinstvenim izvornim proizvodima koji se za sada ne mogu proizvesti nikakvim poznatim tehnološkim postupkom.

4. Nutritivni sastojci s dodatnim fiziološkim učinkom – (P 2 sata + 1 sat seminar) – pojedine aktivne tvari s dokazanim djelovanjem koje su manjoj količini sadržane u nativnim namirnicama dodaju se u nove proizvode primjenom najsuvremenijih biotehnološki postupaka. Opisat će se put nastanka nekoliko tavkvih proizvoda i istaći dodana vrijednost za zdravlje.

5. Astaksantin i koenzim Q10 – (P 2 sata+ 1 sat seminar) - prirodni karotenoid koji pokazuje nekoliko stotina puta jače antioksidativno djelovanje od poznatih antioksidansa (primjerice vitamina E) biti će opisan, navesti će se njegovo porijeklo, način djelovanja, primjena i iznijeti će se pregled osnovnih proizvoda koji u sebi sadrže taj moćni spoj. Opisat će se i koenzim Q10 kao ključni čimbenik u dijetoterapiji kroničnih bolesnika koji su izloženi svakodnevnim lječenjem pojedinim lijekovima koji umanjuju koncentraciju endogeno prisutnog koenzima Q10 (ubikinona).

6. Utjecaj biološki aktivnih spojeva u hrani na sastav i funkciju crijevne flore – (P 1 sat + 1 sat seminar + 2 sata vježbe) - fiziološka ravnoteža crijevne flore izuzetno je važna jer regulira brojne metaboličke procese i imunološke funkcije našeg organizma. Prikazat će se koji način pojedini spojevi u hrani mogu djelovati povoljno na bakterije crijevne flore, ali i uvjetovati disbalans tijekom neadekvatne primjene.

Seminar će biti organiziran kao opis slučaja iz prakse.


Nutraceuticals u dijetoterapiji pojedinih bolesti – (P 2 sata+ 1

sat seminar) – u sklopu razvoja novih lijekova posebna se pažnja

posvećuje prirodnim spojevima iz hrane (nutraceuticals). Pregled

primjene pojedinih aktivnih tvari u dijetoterapiji bolesti, s posebnim

osvrtom na bolesti gastroenteralnog sustava.

8. In vitro metode za određivanje učinkovitosti i neškodljivosti

biološki aktivnih spojeva iz hrane – ( 2 sata seminar + 2 sata

vježbe) – prikazat će se testovi koji služe dokazivanju učinkovitosti

spojeva in vitro (protuupalno, antinfektivno i imunostimulacijsko

djelovane, kao i djelovanje u sprječavanju štetnog utjecaja

slobodnih radikala). Dodatno će se opisati i prikazati tri različita

testa citotoksičnosti na humanim staničnim linijama.


Provjera znanja

Pismeni esej ili usmena diskusija o valorizaciji biološki aktivnih

spojeva sadržanima u pojedinim namirnicama.


Nastavno štivo

1. Maurice E. Shils (Editor), James A. Olson (Editor), Moshe Shike

(Editor), A. Catherine Ross (Editor): Modern Nutrition in Health and:

Disease; Publisher: Lippincott Williams & WilkinsPublication 1999.

Free download.

2. Brian Lockwood : Nutraceuticals: A Guide for Healthcare

Professionals, 2nd edition; Published: Pharmaceutical Press, 2007.

3. D. J. Newman and G. M. Cragg, Natural Products as Sources of

New Drugs over the Last 25 Years, J. Nat. Prod., 2007, 70 (3), pp

461–477

4. J. Clardy and C. Walsh, Lessons from natural molecules. Nature.

2004, 432(7019), 829-837.

5. Feher M., Schmidt J. M., Property distributions: differences between

drugs, natural products, and molecules from combinatorial

chemistry. J Chem Inf Comput Sci. 2003 , 43(1), 218-227.

6. D.Verbanac: Prehrana tijekom bolesti, ed. SD , 2006.

7. D. Verbanac: O prehrani - što, kada i žašto jesti? Ed. ŠK, eds.

2002.;2003. i 2004. Zagreb

8. Web aplikacija - autor D. Verbanac:

http://www.plivazdravlje.hr/zdravlje/prehrana