Psihološka medicina I i II

Naziv kolegija

Psihološka medicina I i II

ECTS

3.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P16/S18/PK16

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
doc. dr. sc. Zorana Kušević, Nastavnik
doc. dr. sc. Milena Skočić Hanžek, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirna Peršić Brida, Nastavnik
dr. sc. Gordan Majić, Nastavnik
dr. sc. Saša Jevtović, Nastavnik
dr. sc. Vedran Bilić, Nastavnik
Andrea Ražić Pavičić, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja : 16


Broj sati seminara : 18


Broj sati vježbi: 16


Ukupan broj sati: 50


Predavanja će se održavati u dvoranama Nastavnog centra na Rebru.


Seminari će se održati u prostoru Klinike za psihološku medicinu Rebro i dvoranama Nastavnog centra na Rebru.


Vježbe će se održavati u sobama voditelja vježbi.  


NAPOMENE:


1. Mogućnost izvedbe nastave na stranom jeziku                      DA – engleski


2. Mogućnost izvedbe nastave na daljinu                                  DA      


Struktura predmeta

TURNUSI


Broj turnusa:   3


Trajanje turnusa :  I. TURNUS  11 tjedana


                           II. TURNUS  11 tjedana


                           III. TURNUS 11 tjedana


Datum održavanja turnusne nastave: srijedom prije podne.


Turnus I:    2. 10. 2019. - 11. 12. 2019.  SKUPINE 1 - 4


Turnus II    8. 1. 2020. - 18. 3. 2020.  SKUPINE 5 - 8


Turnus III   1. 4. 2020. - 10. 6. 2020.  SKUPINE 9 - 12


Provjera znanja

Način provjere znanja:  USMENI


Kriteriji ocjenjivanja: izvlačenje kartica sa po 3 pitanja (70% ocjene, aktivnost na seminarima i vježbama (20% ocjene) i prisustvo na predavanjima (10% ocjene) Redoviti rokovi:      Datum:   18. 12. 2019. 
                25. 3. 2020.
                17. 6. 2020.
                 1. 7. 2020.
                 15. 7. 2020.
                  26. 8. 2020.
                  9. 9. 2020.

 

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


01. Gregurek R. Psihološka medicina/udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.


 


B. Dopunsko štivo


01. Klain E, i sur. Psihološka medicina/udžbenik, Golden marketing, Zagreb, 1999.


02. Nikolić S, Klain E, Vidović V. Osnove medicinske psihologije/udžbenik, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990.


03. Blažević D, Cividini-Stranić E, Beck-Dvoržak M. Medicinska psihologija/udžbenik, JUMENA, Zagreb, 1979.


04. Hughes P, Riordan D. Dynamic psychotherapy explained/udžbenik. IIed Ed- Radclife Publishing, Oxford, Seattle, 2006.


A.  Obvezatno štivo


01. Gregurek R. Psihološka medicina/udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.


B. Dopunsko štivo


1.Klain E, i sur. Psihološka medicina/udžbenik, Golden marketing, Zagreb, 1999.


02. Nikolić S, Klain E, Vidović V. Osnove medicinske psihologije/udžbenik, Medicinski fakultetSveučilišta u Zagrebu, 1990.


03. Blažević D, Cividini-Stranić E, Beck-Dvoržak M. Medicinska psihologija/udžbenik, JUMENA, Zagreb, 1979.


04.Hughes P, Riordan D. Dynamic psychotherapy explained/udžbenik. IIed Ed- Radclife Publishing, Oxford, Seattle, 2006.


Plan