Medicinska statistika

Naziv kolegija

Medicinska statistika

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P8/S10/PK12

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Andrija Štajduhar, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnovni je cilj nastave osposobiti studenta medicine, budućeg liječnika, za evaluaciju svog i tuđeg rada primjenom stručno i znanstveno utemeljenih statističko-analitičkih postupaka.


Osposobit će se studenta za samostalno dizajniranje jednostavnijih istraživanja  u službi unapređenja kvalitete vlastite prakse.


Kandidati medicine usvojit će znanja, vještine i stavove za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature kako bi mogli razumjeti postupke medicine temeljene na znanstvenim spoznajama (engl. evidence based medicine).


Osposobit će se studenta za korektnu uporabu izvora zdravstveno-statističkih pokazatelja kao i pokazatelja vitalne statistike.


Student će naučiti kako procijeniti primjerenost primijenjenih statističko-analitičkih postupaka i prezentacije rezultata u medicinskoj literaturi.


Struktura predmeta

Nastava se održava u 4 turnusa.


Trajanje turnusa:  3   tjedna.


Napomena: tijekom turnusa od 3 tjedna paralelno se odvija nastava predmeta: Medicinska statistika, Medicinska informatika i Uvod u znanstveni rad.


Provjera znanja

Način provjere znanja Ovdje opisati općenito način provjere znanja tijekom godine, kao što su kontinuirana provjera znanja, mali obvezatni i neobvezatni kolokvij, veliki kolokvij, djelomični ispit, završni ispit(i), uvjeti za pristup ispitu, oblikovanje ocjene, i sl.)


B. Oblici i termini provjere znanja


1).  Ispiti (završni)


    a) uvjeti za pristup ispitu (ako postoje, osim drugog potpisa): uredno pohađanje nastave


    b) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano): kombinirano


    c) ispitni rokovi i termini (popuniti tablicu nakon usuglašavanja ispitnih termina; za predmete  koji imaju test-ispit navesti datum testa)Zimski

18.10.2019.

20.12.2019.

Ljetni

28.02.2020.

17.07.2020.

Jesenski

09.09.2020.

16.09.2020.

 

Nastavno štivo

A.  Obvezatno


  1. Nastavni materijali dostupni na LMS


B. Dopunsko štivo


1. Glantz SA. Primer of biostatistics (7th ed). New York: McGraw Hill, 2012.


2.  http://www.statstoft.com/textbook/stathome.html (Electronic Stiatistics Textbook - StatSoft)


3. Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance (3rd Ed). Oxford: Blackwell Science Ltd, 2009.


4. Altman DG. Practical statistics for medical research. London. Chapman & Hall, 1999.


Plan