Anesteziologija i reanimatologija

Naziv kolegija

Anesteziologija i reanimatologija

ECTS

3.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S20/KL20

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ante Sekulić, Nastavnik
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Tripković, Nastavnik
doc. dr. sc. Eleonora Goluža, Nastavnik
doc. dr. sc. Višnja Ivančan, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Mirić, Nastavnik
dr. sc. Renata Curić Radivojević, Nastavnik
dr. sc. Željko Čolak, Nastavnik
dr. sc. Robert Baronica, Nastavnik
dr. sc. Marinko Vučić, Nastavnik
dr. sc. Mirabel Mažar, Nastavnik
dr. sc. Jana Kogler, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Radočaj, Nastavnik
Krešimir Reiner, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Lana Videc Penavić, Nastavnik
dr. sc. Vilena Vrbanović Mijatović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Student  će steći:


temeljna znanja o anesteziologiji (prijeoperacijski pregled i priprema bolesnika za operativni zahvat, vrste anestezije, opći  i lokalni anestetici, opioidi, mišični relaksanti, poslijeoperacijski oporavak)


temeljna i napredna znanja iz oživljavanja,


temeljna znanja iz intenzivnog liječenja, 


temeljna znanja iz liječenja akutne i kronične  boli


Nastava je organizirana u obliku turnusa, a održavat će se u slijedećim nastavnim jedinicama:


KBC Zagreb,Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje


KBC Zagreb, Klinika za ortopediju, KBC Zagreb, Šalata 6-7


KBC Zagreb Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb, Petrova 13


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :              20


Broj sati seminara :                  20


Broj sati vježbi:                       20


Ukupan broj sati:                  60


II  TURNUSI


Broj turnusa:   4


Trajanje turnusa :     3 tjedna


Datum održavanja turnusne nastave:


1.       11.  – 29. 11. 2019.


2.       20. 1. – 7. 2. 2020.


3.       30. 3. – 17. 4. 2020.


4.       8.  – 26. 6. 2020.


Provjera znanja

Uvjet pristupanju pismenom ispitu je uredno pohađanje svih oblika nastave (sukladno članku 31.)  Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima.


Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je položen pismeni ispit.


ISPITNI ROKOVI


Ispitni rokovi nakon turnusa


9. 12. 2019.


17. 2. 2020.


27. 4. 2020.


6. 7. 2020.


Ostali ispitni rokovi


14. 7. 2020.


7. 9. 2020.


15. 9. 2020.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


01. V. Karadža, V. Majerić-Kogler, M. Perić, Lj. Popović, K. Šakić, V. Vegar Brozović:


            Klinička anesteziologija i reanimatologija


Plan