Anesteziologija i reanimatologija

Naziv kolegija

Anesteziologija i reanimatologija

ECTS

3.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S20/KL20

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Mladen Perić, Voditelj predmeta
dr. sc. Tomislav Radočaj, Nastavnik
dr. sc. Mirabel Mažar, Nastavnik
dr. sc. Jana Kogler, Nastavnik
Dragan Mihaljević, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Robert Baronica, Nastavnik
Marinko Vučić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Mirić, Nastavnik
Renata Curić Radivojević, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Željko Čolak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, Nastavnik
doc. dr. sc. Eleonora Goluža, Nastavnik
doc. dr. sc. Višnja Ivančan, Nastavnik
doc. dr. sc. Ante Sekulić, Nastavnik
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Tripković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Student  će steći:


temeljna znanja o anesteziologiji (prijeoperacijski pregled i priprema bolesnika za operativni zahvat, vrste anestezije, opći  i lokalni anestetici, opioidi, mišični relaksanti, poslijeoperacijski oporavak)


temeljna i napredna znanja iz oživljavanja,


temeljna znanja iz intenzivnog liječenja, 


temeljna znanja iz liječenja akutne i kronične  boli


Nastava je organizirana u obliku turnusa, a održavat će se u slijedećim nastavnim jedinicama:


KBC Zagreb,Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje


KBC Zagreb, Klinika za ortopediju, KBC Zagreb, Šalata 6-7


KBC Zagreb Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb, Petrova 13


KBC SESTRE MILOSRDNIOCE, Zavod za Anesteziologiju


Klinike za dječje bolesti,  Klinički zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klaićeva 16


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :              20


Broj sati seminara :                  20


Broj sati vježbi:                       20


Ukupan broj sati:                  60


II  TURNUSI


Broj turnusa:   4


Trajanje turnusa :     3 tjedna


Datum održavanja turnusne nastave:


1.       12.  – 30. 11. 2018.


2.       21. 1. – 8. 2. 2019.


3.       1. 4. – 19. 4. 2019.


4.       10.  – 28. 6. 2019.


Provjera znanja

Uvjet pristupanju pismenom ispitu je uredno pohađanje svih oblika nastave (sukladno članku 31.)  Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima, u apsolutnim brojevima:


  1. 4 sata predavanja  uz obveznu  nadoknadu
  2. 4 sata seminara uz obveznu nadoknadu
  3. 4 sata vježbi uz obveznu nadoknadu


Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je položen pismeni ispit.


ISPITNI ROKOVI


Ispitni rokovi nakon turnusa


10. 12. 2018.


18. 2. 2019.


29. 4. 2019.


8. 7. 2019.


Ostali ispitni rokovi


16. 7. 2019.


26. 8. 2019.


9. 9. 2019.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


01. V. Karadža, V. Majerić-Kogler, M. Perić, Lj. Popović, K. Šakić, V. Vegar Brozović:


            Klinička anesteziologija i reanimatologija


Plan