Psihijatrija

Naziv kolegija

Psihijatrija

ECTS

5.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P40/S30/KL50

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Dražen Begić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Vlado Jukić, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Maja Bajs Janović, Nastavnik
doc. dr. sc. Mladen Lončar, Nastavnik
doc. dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa, Nastavnik
doc. dr. sc. Milena Skočić Hanžek, Nastavnik
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Medved, Nastavnik
prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Marčinko, Nastavnik
prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Nastavnik
dr. sc. Gordan Majić, Nastavnik
mr. sc. Silvana Pleština, Nastavnik
Trpimir Jakovina, Nastavnik
dr. sc. Mara Tripković, Nastavnik
doc. dr. sc. Zorana Kušević, Nastavnik
dr. sc. Jasmina Grubišin, Nastavnik
dr. sc. Maja Živković, Nastavnik
Dubravka Galez Mihaldinec, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Domagoj Vidović*, Nastavnik
dr. sc. Danijela Žakić-Milas, Nastavnik
Sanja Maroević, Nastavnik
Sanja Đaković Prištof, Nastavnik
Ana Bačeković, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Petar Bilić, Nastavnik
Ivan Ćelić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Mirna Sisek- Šprem, Nastavnik
doc. dr. sc. Suzana Uzun, Nastavnik
doc. dr. sc. Tihana Jendričko, Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Arbanas, Nastavnik
doc. dr. sc. Petrana Brečić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ante Bagarić, Nastavnik
dr. sc. Saša Jevtović, Nastavnik
Andrea Ražić Pavičić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Vedran Bilić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, Nastavnik
Dubravka Kalinić, Nastavnik
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj - Ivezić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović, Nastavnik
Aleksandar Savić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Herceg, Nastavnik
prof. dr. sc. Neven Henigsberg, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja: 40 (Psihijatrija 30, Dječja i adolescentna psihijatrija 10)

Broj sati seminara: 30 (Psihijatrija 22, Dječja i adolescentna psihijatrija 8)

Broj sati vježbi: 50 (Psihijatrija 38, Dječja i adolescentna psihijatrija 12)

Ukupan broj sati: 120 (Psihijatrija 90, Dječja i adolescentna psihijatrija 30)

 


Struktura predmeta

Broj turnusa: 8


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):  4 tjedna/20 dana


Datumi održavanja turnusne nastave:


  1. 1.10.-26.10.2018. Rebro
  2. 5.11.-30.11.2018. Vrapče
  3. 3.12.-11.1.2019. Rebro
  4. 14.1.-8.2.2019. Rebro
  5. 4.3.-29.3.2019. Vrapče
  6. 8.4.-3.5.2019. Rebro
  7. 6.5.-31.5.2019. Vrapče
  8. 3.6.-28.6.2019. Rebro


Provjera znanja

Način provjere znanja je kontinuiran kroz obvezne kolokvije i završni ispit.

Oblici i termini provjere znanja

1. Obvezni kolokviji:

a) Psihopatologija (usmeni)

Održava se zadnji dan turnusa ili u tjednu nakon završenog turnusa

b) Dječja i adolescentna psihijatrija (usmeni)

Održava se zadnji dan turnusa ili u tjednu nakon završenog turnusa

2. Završni ispit:

a) Pismeni ispit


Uvjet za pristup ispitu su položeni kolokviji iz „Psihopatologije“ i „Dječje i adolescentne psihijatrije" kao i ispunjeni evidencijski listić kojim se dokazuje prisutnost i sudjelovanje u nastavi.

Na pismenom ispitu potrebno je točno odgovoriti na 60 % pitanja te se tada može pristupiti usmenom ispitu.                                                    


b) Usmeni ispit


Sastoji se od razgovora s bolesnikom i samog ispita.Konačna se ocjena oblikuje na usmenom ispitu.Ako  student  ne  zadovolji  na  usmenom  ispitu  može  pristupiti  novom  usmenom  ispitu  bez  ponovnog polaganja pismenog ispita. Ako je nezadovoljan rezultatom pismenog ispita student ga može odbiti u roku 24 sata od objave rezultata na Intranetu (LMS-u) te ponovno pristupiti pismenom ispitu. Ispitni rokovi i termini: Ispiti se u pravilu održavaju tjedan dana nakon završetka turnusa.Redoviti rokoviDatum
Zimski4. turnus 18.2.2019. Rebro
Ljetni8. turnus 8.7.2019. Rebro
22.7.2019. Vrapče
Jesenski2.9.2019. Rebro
16.9.2019. Vrapče
Izvanredni rokovi 
1. turnus5.11.2018. Rebro
2. turnus10.12.2018. Vrapče
3. turnus21.1.2019. Rebro
5. turnus8.4.2019. Vrapče
6. turnus13.5.2019. Rebro
7. turnus10.6.2019. Vrapče

POPIS ISPITIVAČA


KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU KBC ZAGREB


1. Prof. dr. sc. Dražen Begić


2. Prof. dr. sc. Miro Jakovljević


3. Izv. prof. dr. sc. Darko Marčinko


4. Prof. dr. sc. Vesna Medved


5. Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš


6. Doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman


7. Doc. dr. sc. Milena Skočić Hanžek


8. Doc. dr. sc. Marina Šagud


KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE


1. Prof. dr. sc. Neven Henigsberg


2. Prof. dr. sc. Vlado Jukić


3. Izv. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica


4. Doc. dr. sc. Miro Herceg


5. Doc. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović


Nastavno štivo

A. Obvezno štivo

1. Begić D, Jukić V, Medved V. (ur.) Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2015.

B. Dopunsko štivo

1. Begić D. Psihopatologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2016.

NAPOMENE:

Studenti mogu opravdano izostati do 20 % nastave (što ne može biti sve samo iz jednog oblika nastave).U

prosjeku mogu izostati s jednog dana nastave u tjednu (6 sati), a temu izostale nastave kolokviraju kod

voditelja vježbe. Ako je izostanak s nastave veći od 20 %, on se mora nadoknaditi u istom ili drugom

turnusu.

Kontrola pohađanja nastave odvija se prozivanjem studenata na svakom obliku nastave te skupljanjem

potpisa na evidencijskom listiću.


Plan