P4 u medicini: preventivna, prediktivna, personalizirana i participatorna medicina

Naziv kolegija

P4 u medicini: preventivna, prediktivna, personalizirana i participatorna medicina

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P9/S16

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Donatella Verbanac, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Mihaela Perić, Nastavnik
dr. sc. Ana Aljinović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Okvirni sadržaj predmeta: Predmet je namijenjen upoznavanju studenata medicine s najnovijim znanstvenim spoznajama nastalim tijekom ovog tisućljeća i posljedicama koje taj novi način nosi u odnosu na pristup bolesti, dijagnostici, terapiji i pacijentu. Tijekom predavanja i seminara studenti medicine aktivno će sudjelovati u nastavi i seminarima, poticati će se rješavanje slučajeva iz prakse (istraživačke, kliničke, ljekarničke).


Predavanja: 9 Seminari: 16 


Minimalni / maksimalni broj studenata Minimalno 5/ maksimalno 30 


Struktura predmeta

Opće i specifične kompetencije predmeta: Opći obrazovni cilj: Sintetizirati znanja raznih biomedicinskih struka i znanstvenih disciplina koja su rezultat novih znanstvenih otkrića u prethodnom desetljeću; prikazati studentima medicine primjenu novih znanstvenih otkrića u svakodnevnom radu znanstvenika, djelatnika u farmaceutskoj industriji, liječnika, epidemiologa i farmaceuta. Specifične kompetencije predmeta: - informirati studente o novim pristupima u medicini, farmaceutskoj industriji, znanosti i farmaciji - sudjelovati zajedno sa studentima medicine u budućem kreiranju načina kojima će se zadovoljiti osnovne potrebe za što kvalitetnijom komunikacijom znanstvenika, liječnika i farmaceuta - usporediti prijašnji način pristupa bolesniku s današnjim načinom - pružiti poticaj studentima medicine za intra-, multi- i transdisciplinarni način rješavanja problema u sklopu bazičnih i kliničkih djelatnosti izdvojiti najvažnije znanstvene i medicinske spoznaje koje će studenti medicine moći primjenjivati u svom daljnjem školovanju i u budućem radu


Provjera znanja

Način provjere znanja: Esej i usmeni ispit – analiza pojedinog slučaja na osnovi prethodnih iskustava i novostečenog znanja 


Nastavno štivo

Preporučena literatura: 1. Dennis Cosmatos, and Shein-Chung Chow: Translational Medicine: Strategies and Statistical Methods, Chapman & Hall ed., 2008. 2. Gina Smith: The Genomics Age: How DNA Technology Is Transforming the Way We Live and Who We Are; Library of Congres Cataloging-in-Publication Dana, 2005, Free Download – dostupno besplatno na internetu 3. Alexandros Makriyannis and Diane Biegel Drug Discovery Strategies and Methods; Marcel Dekker, Inc. , 2004, Free Download- dostupno besplatno na internetu 4. European Medical Association for the Personalized Medicine - sadržaji na webu – www.epma.com


Dopunska literatura: 1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2007. godinu. Zagreb, 2008. 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Baza bolnički liječenih pacijenata 2007. Zagreb, 2008.