P4 u medicini: preventivna, prediktivna, personalizirana i participatorna medicina

Naziv kolegija

P4 u medicini: preventivna, prediktivna, personalizirana i participatorna medicina

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P9/S16

Studiji na kojima se izvodi

Medicina