Prepoznavanje i liječenje ozljede glave i vrata

Naziv kolegija

Prepoznavanje i liječenje ozljede glave i vrata

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P6/S6/KL13

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Željko Orihovac, Nastavnik
dr. sc. Tonko Marinović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivica Lukšić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jukić, Nastavnik
doc. dr. sc. Darko Chudy, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Prepoznavanje i liječenje ozljeda glave i vrata – RASPORED 2017


Broj sati:                     Ukupno: 25       Predavanja i seminari: 12                Vježbe: 13


Vrijeme održavanja:     PONEDJELJKOM I UTORKOM 16.00 – 18.30


Mjesto:                         Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, KB Dubrava, predavaonica, II kat,


Odjel za traumatologiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta (vježbe)


Nastava počinje u 16h u Predavonici Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava, II. kat, soba 15 jugoistočna strana. Raspored po danima:  


Struktura predmeta

Ozljede glave čine više od 30% humanih ozljeda, neovisno o etiologiji. Veliki dio ozljeda glave ubraja se u hitna stanja u medicini, pa bi znanja potrebna za prepoznavanje tih ozljeda i vještine potrebne za ranu opskrbu trebala biti dio edukacije svakog liječnika opće medicine. Greške u prepoznavanju i liječenju u pacijenata s ozljedom glave mogu rezultirati teškim posljedicama pa čak i smrću ozlijeđenoga.


Dio tog gradiva je uključen u pojedinačne predmete, ali bez cjelovitog pristupa. Za prepoznavanje i dijagnostiku ozljede glave potreban je interdisciplinarni pristup u zaključivanju, pa su u obradu teme uključeni specijalisti raznih profila (maksilofacijalni kirurzi, neurokirurzi, anesteziolozi, otorinolaringolozi i okulist). Obrada teme je koncipirana kao stjecanje znanja (kroz predavanja) i provjera usvojenog znanja kroz praktične vježbe s bolesnicima i donošenje dijagnostičkih i terapijskih odluka na pripremljenim, digitalno prezentiranim slučajevima iz kliničke prakse. Na taj način student može steći uvid u kliničku sliku svakog važnijeg stanja koje treba prepoznati, neovisno o pacijentima koji u času turnusa nastave borave na odjelu.


Provjera znanja

18.30  Završna provjera znanja (pismeni ispit).


Nastavno štivo

Preporučena literatura:


K. Rotim i suradnici: "Neurotraumatologija", Medicinska naklada, Zagreb, 2006.


K. Rotim i suradnici: Prometni traumatizam", Medicinska naklada, Zagreb, 2012. str 14. do str .59.