Kako očuvati kvalitetu života i radnu sposobnost liječnika

Naziv kolegija

Kako očuvati kvalitetu života i radnu sposobnost liječnika

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P1/S14/PK10

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Milan Milošević, Voditelj predmeta
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Poslovi s visokim intelektualnim i tjelesnim naporima i zahtjevima u kojima pojedinac ne može odlučivati o ishodima smatraju se poslovima s visokom razinom stresa u zdravstvenog osoblja. Liječnička profesija je izrazito stresna profesija u kojoj može doći do pojava ozljeda i razvoja profesionalnih i drugih kroničnih bolesti. Produljeno radno vrijeme, smjenski i noćni rad, odgovornost pri donošenju odluka, kontakt s oboljelima i njihovim obiteljima i emocionalno iscrpljivanje (engl. burn-out) u liječnika pridonose povećanom morbiditetu od psihičkih smetnji i psihosomatskih bolesti.


U predmetu će se prikazati i analizirati aktualno stanje liječničke profesije u Hrvatskoj. Pojasnit će se specifične opasnosti i štetnosti na radnom mjestu liječnika s posebnim osvrtom na stresore (organizacija radnog mjesta i financijska pitanja, javna kritika, opasnosti i štetnosti na poslu, sukobi i komunikacija na poslu, smjenski rad, profesionalni i intelektualni zahtjevi); specifične kemijske, biološke i fizikalne štetnosti; mehaničke, toplinske, električne opasnosti radnog mjesta; očuvanje odgovarajuće radne sposobnosti i kvalitete života; te procjena rizika na radnom mjestu liječnika. Nastava predmeta je problemski tip nastave - učenje kroz prikaz i rješavanje problema.


Studenti će biti osposobljeni:


  • navesti i prepoznati probleme očuvanja zdravlja liječnika u svezi s psihičkim naporima (stres na radnom mjestu), štetnostima (fizikalnim, kemijskim i biološkim) i  opasnostima (mehaničkim, toplinskim i električnim);
  • definirati psihosocijalni stres na radnom mjestu, opće i specifične stresore radnog mjesta, burnoutmobbing, radnu sposobnost, kvalitetu života i procjenu rizika pojedinog radnog mjesta;
  • na osnovu primjera: prepoznati stresne situacije i stresore u liječničkoj profesiji, prepoznati pojedine štetnosti i opasnosti specifične za liječničku profesiju,
  • identificirati i strukturirati rizična radna okružja unutar i izvan bolnica,prepoznati odgovarajuće mjere očuvanje radne sposobnosti i kvalitete života.

Struktura predmeta

Predavanja: 1 sat


Seminari: 14 sati


Vježbe: 10 sati


Provjera znanja

Pismeni ispit (esej od 1000-1500 riječi) + prezentacija tijekom nastave


Nastavno štivo

Mustajbegović J, Milošević M, Brborović H. Medicina rada i sporta. Medicinska naklada. Zagreb 2018.


Odabrana poglavlja: Šarić, M; Žuškin E: Medicina rada i okoliša, Zagreb 2003; Handouts, Članci iz različitih recentnih publikacija


Plan