Osnove medicinske seksologije i psihologije ljubavi

Naziv kolegija

Osnove medicinske seksologije i psihologije ljubavi

ECTS

1.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S8/KL10

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Suzana Uzun, Nastavnik
doc. dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa, Nastavnik
doc. dr. sc. Mladen Lončar, Nastavnik
dr. sc. Branka Aukst Margetić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnove medicinske seksologije i psihologije ljubavi/ Basics of medical sexology and psychology of love


Opis izbornog predmeta (navesti: postojeći ili novi)

Ovo je ponovna prijava postojećeg izbornog predmeta „Psihologija ljubavi, seksualnosti i seksualne disfunkcije


Voditelj: Prof.dr.sc. Miro Jakovljević Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb


- Upoznati se sa osnovnim pojmovima seksologije, fiziologije seksualnosti kao važnom dimenzijom čovjekovog života tijekom životnog ciklusa

- Upoznati se sa prirodom ljudske privlačnosti, ljubavi i seksualnosti

- Upoznati se sa pojmom seksualnog identiteda i poremećajima seksualnog identiteta

- Upoznati se sa specifičlnim seksualnim disfunkcijama te principima liječenja

- Upoznati se sa seksualnim nuspojavama lijekova te načinima njihovog uklanjanja


Struktura predmeta

Predavanja: 7 Seminari: 8 Vježbe: 10


Provjera znanja

Pismeni ispit


Nastavno štivo

Preporučena literatura:

Glavni nastavni tekst: prof. Miro Jakovljević: Psihijatrija

Priručnik: prof. dr.sc. M. Jakvoljević i sur. Osnove seksualnosti i psihologije ljubavi Dopunska literatura: Seksualnost između zdravlja i bolesti; Pro Mente br 11/12 2001/2002