Balintove grupe

Naziv kolegija

Balintove grupe

ECTS

1.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S13/PKL12

Studiji na kojima se izvodi

Medicina