Neurokirurgija

Naziv kolegija

Neurokirurgija

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P6/S7/PKL12

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Goran Mrak, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Krešimir Rotim, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Miroslav Vukić, Nastavnik
doc. dr. sc. Darko Chudy, Nastavnik
mr. sc. Zdravko Heinrich, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ante Sekulić, Nastavnik
dr. sc. Jakob Nemir, Nastavnik
dr. sc. Marjan Rožanković, Nastavnik
Andrej Desnica, dr. med., Nastavnik
Hrvoje Jednačak, dr. med., Nastavnik
Sergej Marasanov, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Vjerislav Peterković, Nastavnik
Krešimir Saša Đurić, Nastavnik
dr. sc. Vasilije Stambolija, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Nastava je integrirana u predmetu Neurologija i neurokirurgija, a održava se u četvrtom tjednu turnusa iz Integriranog kolegija Neurologija  i neurokirurgija.


Nastava iz predmeta neurokirurgija treba osposobiti studenta za dijagnostiku, liječenje i ranu rehabilitaciju bolesnika s neurokirurškim bolestima i ozljedama i/ili oštećenjima funkcija središnjega živčanog sustava u sklopu primarne zdravstvene zaštite. Studente treba posebice osposobiti za poduzimanje pravodobnih mjera u hitnim neurokirurškim stanjima, te ih upoznati sa suvremenim mogućnostima neurokirurškog liječenja (funkcijska neurokirurgija, radiokirurgija, kirurgija boli).


Opće i specifične kompetencije za predmet jesu:


  • poznavanje, odnosno usvojena znanja iz temeljnih medicinskih predmeta općenito, a posebice poznavanje funkcijske anatomije te patologije središnjega živčanog sustava
  • poznavanje, odnosno usvojena znanja iz kliničkih predmeta, posebice iz kirurgije, neurologije i neuroradiologije, vertebrologije te dijelom pedijatrije i onkologije

                                                                                                                                                                                                                                                                          1 ECTS


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  6


Broj sati seminara :     7


Broj sati vježbi:         12


Ukupan broj sati:      25


II    TURNUSI


Broj turnusa:   8


Trajanje turnusa 1 tjedan   (zadnji tjedan  turnusa  iz Integriranog kolegija )


Datumi  održavanja nastave:


1. 21.10. - 25.10.2019.


2. 18.11. - 22.11.2019.


3. 06.01. - 10.01.2020.


4. 03.02. .- 07.02.2020.


5. 23.03 .- 27.03.2020.


6. 20.04. - 24.04.2020.


7. 25.05. - 29.05.2020.


8. 22.06. - 26.06.2020.


Provjera znanja

Način provjere znanja


Usmeni završni kolokvij


Položen kolokvij iz neurokirurgije uvjet je za pristupanje ispitu iz Integriranog kolegija Neurologija, neuropatologija i neurokirurgija.


Termini provjere znanja 25.10.2019.

 22.11.2019.

 13.01.2020.

 07.02.2020.

 27.03.2020.

 24.04.2020.

29.05.2020.

 30.06.2020.

 03.07.2020.

 04.09.2020.


Nastavno štivo

  1. Obvezatno štivo

    Josip Paladino, Kompendij neurokirurgije. Zagreb: Naklada Ljevak, 2004., udžbenik

  2. Dopunsko štivo

    Paladino J, Miklić P: Kraniocerebralne ozljede, Ozljede kralješnice i kralješničke moždine, Ozljede perifernog živčanog sustava. U: Tomislav Šoša i sur.: Kirurgija, Naklada Ljevak, Zagreb 2007., poglavlja u udžbenikuPlan