Infektologija

Naziv kolegija

Infektologija

ECTS

6.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P14/S36/PKL70

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Josip Begovac, Nastavnik
prof. dr. sc. Adriana Vince, Nastavnik
prof. dr. sc. Goran Tešović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dalibor Vukelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Balen Topić, Nastavnik
doc. dr. sc. Rok Čivljak, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Kutleša, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Santini, Nastavnik
mr. sc. Branko Miše, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davorka Lukas, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, Nastavnik
dr. sc. Šime Zekan, Nastavnik
Davorka Dušek, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Arijana Tambić-Andrašević, Nastavnik
dr. sc. Vladimir Krajinović, Nastavnik
dr. sc. Neven Papić, Nastavnik
mr. sc. Srđan Roglić, Nastavnik
prof. dr. sc. Bruno Baršić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ilija Kuzman, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Turnus iz infektologije održavat će se za studente  IV godine u Klinici za infektivne bolesti

“Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8. Turnus traje  četiri tjedna. Studenti dolaze na turnus

isključivo prema rasporedu koji daje studentska referada.

Studenti su raspoređeni po grupama za vježbe. Raspored za vježbe istaknut je na oglasnoj

ploči prije početka turnusa.

Dopušteni  izostanci  s  nastave:  Student  može  opravdano  uz  ispričnicu   izostati  do  20%

fonda sati predavanja, seminara i vježbi. (2 sata predavanja, 7 sati seminara, 14 sati vježbi).

Propuštena nastava se u dogovoru s Katedrom nadoknađuje dolaskom na nastavu s nekim

drugim turnusom.


NAPOMENA: U SKLOPU TURNUSA SVAKI STUDENT JE DUŽAN ODRADITI DVA DEŽURSTVA U CPA ( OD 16.00- 22.00SATA)

*** Predavanja i seminari će se održavati u velikoj dvorani Klinike za infektivne bolesti “Dr. FranMihaljević”, Mirogojska 8.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja:  14

Broj sati seminara:   36

Broj sati vježbi:   70

Ukupan broj sati: 120


Provjera znanja

Način provjere znanja: mali obvezatni kolokvij

1. Kolokvij iz  OPĆE INFEKTOLOGIJE (nakon trećeg tjedna turnusa )

Način provjere znanja:  PRAKTIČNI I USMENI

ISPITI (završni)

Student  može  pristupiti  ISPITU  IZ  INFEKTOLOGIJE ukoliko  ima  potvrdu  o  obavljenoj

nastavi  iz  infektologije,   te  položene  kolokvij  iz  infektologije  Redoviti rokoviDatum
ZimskiPREMA PROGRAMU
MEDICINSKOG FAKULTETA
LjetniSVAKI TJEDAN 
JesenskiSVAKI TJEDAN 
Izvanredni rokoviSVAKI TJEDAN

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

Josip Begovac i suradnici:  Klinička infektologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2018., sveučilišni udžbenik, 1072 str., 


B. Dopunsko štivo

1.  Vrhovac B. Interna medicina(Izabrana poglavlja iz infektologije)

2.  Kuzman I. Pneumonije – uzročnici, dijagnostika, liječenje


Plan