Oftalmologija

Naziv kolegija

Oftalmologija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P17/S15/PKL28

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Tomislav Jukić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Igor Petriček, Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Vidović, Nastavnik
Ivan Škegro, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nenad Vukojević, Nastavnik
dr. sc. Sanja Perić, Nastavnik
Marija Štanfel, dr. med., Nastavnik
Višnja Mrazovac, pred., Nastavnik
dr. sc. Sanja Masnec, Nastavnik
dr. sc. Sonja Jandroković, Nastavnik
Zlatko Juratovac, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Jelena Juri Mandić, Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Kuzman, Nastavnik
doc. dr. sc. Miro Kalauz, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Smiljka Popović-Suić, Nastavnik
Petra- Kristina Ivkić, dr. med., Nastavnik
Suzana Smoljo, dr. med., Nastavnik
Marija Matić, dr. med., Nastavnik
Martina Galiot Delić, dr. med., Nastavnik
Iva Bešlić, dr. med., Nastavnik
Dalibor Opačić, dr. med., Nastavnik
Sania Vidas, dr. med., Nastavnik
Mirna Kliček Višnjić, dr. med., Nastavnik
Dina Lešin Gaćina, dr. med., Nastavnik
Maja Bakula, dr. med., Nastavnik
Marija Barišić Kutija, Nastavnik
Krešimir Mandić, dr. med., Nastavnik
Josip Knežević, dr. med., Nastavnik
Danijela Mrazovac Zimak, dr. med., Nastavnik
Mirjana Nasić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja : 17


Broj sati seminara : 15


Broj sati vježbi: 28


Ukupan broj sati:             60


TURNUSI


Broj turnusa:    6


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):  3   tjedna


Datum održavanja turnusne nastave:


Turnus br:


 1. 01.10. 2018. – 19.10. 2018.                         
 2. 12.11. 2018. – 30.11. 2018.
 3. 03.12. 2018. – 21.12. 2018.
 4. 07.01. 2019. – 25.01. 2019.
 5. 28.01. 2019. – 15.02. 2019.
 6. 04.03. 2019. – 22.03. 2019.


Blagdani: 24.-28.12. 2018.


                  31.12.-04.01. 2019.


Provjera znanja

 B. Oblici i termini provjere znanja


1). Obvezatni mali kolokviji


    a) način provjere znanja  : usmeni, za vrijeme trajanja turnusa


   


2).  Ispiti (završni)


    a) uvjeti za pristup ispitu : potpis voditelja turnusa i pročelnika Katedre dokazuje da je student/ica


         obveze turnuse  nastave uredno obavio/la.


    b) način provjere znanja : pismeni, usmeni i praktični


 ROKOVI PISMENOG ISPITA IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE ZA STUDENTE MEDICINE 2018/19


29. 10. 2018.


10. 12. 2018.


14. 01. 2019.


04. 02. 2019.


25. 02. 2019.


01. 04. 2019.


15. 04. 2019.


06. 05. 2019.


03. 06. 2019.


02. 09. 2019.


EDUKACIJSKI CENTAR REBRO dvorana Botteri.


Nastavno štivo

 1. Obvezatno štivo:


        1.   Cerovski B. (gl. urednik) i suradnici: Oftalmologija i optometrija. Udžbenik za studente medicine. Zagreb: Stega tisak 2015.


      Dopunsko štivo:


 1. Cerovski B. (gl. urednik): Optometrija. Stega tisak: Zagreb 2004.
 2. Čelić M, Dorn V. Strabizam i nistagmus. Medicinska naklada: Zagreb 2005.
 3. Cerovski B. Neurooftalmologija. Fraktura: Zagreb 2007.
 4. Kanski JJ. Clinical Ophthamology. A systematic Approach. Butterworth-Heinemann/Elsevier Edinburgh 2015


Plan