Invazivna kardiološka dijagnostika i perkutane kardiovaskularne intervencije

Naziv kolegija

Invazivna kardiološka dijagnostika i perkutane kardiovaskularne intervencije

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S6/KL12

Studiji na kojima se izvodi

Medicina