Uvod u znanstveni rad

Naziv kolegija

Uvod u znanstveni rad

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P12/S6/PK12

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Drago Batinić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Kristina Fišter, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mario Habek, Nastavnik
prof. dr. sc. Ivo Barić, Nastavnik
dr. sc. Helena Markulin, Nastavnik
Davorka Granić, Nastavnik
prof. dr. sc. Bojan Jelaković, Nastavnik
dr. sc. Anton Glasnović, Nastavnik
prof. dr. sc. Srećko Gajović, Nastavnik
dr. sc. Lea Škorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik
mr. sc. Marijan Šember, Nastavnik
Dina Vrkić, ???, Nastavnik
Maja Lang Morović, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Ivana Majer, ???, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Danka Grčević, Nastavnik
prof. dr. sc. Ratko Matijević, Nastavnik
prof. dr. sc. Nada Čikeš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Jelka Petrak, Nastavnik
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
dr. sc. Marko Ćurković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Načela znanstvenoga istraživanja i medicine utemeljene na znanstvenim spoznajama dijelom su pristupa cjelokupnom postupku podučavanja na medicinskom fakultetu. Osnovni cilj nastave kolegija Uvod u znanstveni rad jest osposobiti studenta medicine, budućeg liječnika, za kritičku evaluaciju svojeg i tuđeg rada primjenom stručno i znanstveno utemeljenih postupaka. Pored toga, nastava će  studentu dati osnovna znanja i vještine za samostalno dizajniranje jednostavnijih istraživanja u službi unapređenja kvalitete vlastitog istraživanje i prakse. Preduvjet za to jest usvajanje znanja, vještina i stavova za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature kako bi mogli razumjeti postupke medicine temeljene na znanstvenim spoznajama (engl. evidence based medicine).


UVOD U ZNANSTVENI RAD U MEDICINI se po novome nastavnom programu smješta na petu godinu medicine, a ujedinjuje se s dva druga predmeta - Medicinskom statistikom i Medicinskom informatikom. Svaki od tih predmeta važan je metodološki predmet u studiju medicine i svaki od njih važan je kako za promicanje znanstvene metode tako i ostvarivanje koncepta medicine utemeljene na znanstvenim spoznajama. Fond sati kolegija Uvod u znanstveni rad u medicini iznosi 30.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja:      10


Broj sati seminara:        8


Broj sati vježbi:             12


Ukupan broj sati:        30


Nastava se održava u 9. i 10. semestru studija medicine.


TURNUSI


Broj turnusa:   4  


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):  3   tjedna/dana


NASTAVNA BAZA: Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“


Napomena: tijekom turnusa od 3 tjedna paralelno se odvija nastava predmeta: Medicinska statistika, Medicinska informatika i Uvod u znanstveni rad.


Datum održavanja turnusne nastave:


Turnus br:


01.       30.9.2019. - 18.10.2019.


02.       2.12.2019.- 20.12.2019.03.       10.2.2020.- 28.2.2020.


04.       29.6.2020.-17.7.2020.

  

 


   


Provjera znanja


Zimski

18.10.2019.

20.12.2019.

Ljetni

28.02.2020.

17.07.2020.

 

Jesenski

09.09.2020.

16.09.2020.

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Plan