Sudska medicina

Naziv kolegija

Sudska medicina

ECTS

4.5

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S14/PK41

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Milovan Kubat, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davor Mayer, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Baković, Nastavnik
dr. sc. Marina Nestić, Nastavnik
dr. sc. Pero Bubalo, Nastavnik
Petar Škavić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Mario Šlaus, Nastavnik
Martina Tkalčić, dr. med., Nastavnik
Anita Galić Mihić, dr. med., Nastavnik
Anton Mažuranić, dr. med., Nastavnik
Tajana Mraović, ???, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predmet Sudska medicina sastoji se od turnusne nastave u trajanju od dva tjedna (20 sati predavanja, 14 sati seminara i 16 sati vježbi) te od dva dežurstva-mrtvozorništva (25 sati vježbi). Uvjet za pristupanje ispitu Sudske medicine je potpis u indeksu koji se dobiva po uredno odslušanoj turnusnoj nastavi. Uvjet za upisivanje ocjene u indeks nakon položenog ispita iz Sudske medicine jesu uredno odrađena dva dežurstva-mrtvozorništva.


Provjera znanja

A. Način provjere znanja


            Usmeni ispit.


B. Oblici i termini provjere znanjaRedoviti rokovi:

Datum:

Zimski

SVAKI TJEDAN TIJEKOM CIJELE GODINE OSIM U MJESECU KOLOVOZU

Ljetni

Jesenski


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


 1. Zečević D, i sur. Sudska medicina i deontologija. 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Medicinska naklada, 2018 (udžbenik)


B. Dopunsko štivo


 1. Škavić J, Zečević D. Načela sudskomedicinskih vještačenja. Zagreb: Naklada Ljevak, 2010.
 2. Madea B. Handbook of Forensic Medicine. Wiley Blackwell, 2014.
 3. Dettmeyer R, Verhoff MA, Schütz HF. Forensic Medicine. Fundamentals and Perspectives. Springer, 2014.
 4. Payne-James, Jones, Karch, Manlove. Simpson's Forensic Medicine. 13. izdanje, London: Hodder Arnold Publishers, 2011.
 5. Cummings PM, Trelka DP, Springer KM. Atlas of Forensic Histopathology. Cambridge: Universtiy Press, 2011.
 6. Knight B, Saukko P. Forensic Pathology. Arnold, Oxford University Press, 2004.
 7. Payne-James J, Busuttil A, Smock W (ur.). Forensic Medicine – Clinical and Pathological Aspects. London: GMM, 2003.
 8. Hensge C, Knight B, Krompeche T, Madea B, Nokes L. The Estimation of the Time Since Death in the Early Postmortem Period. 2. izdanje, London: Arnold, 2002.
 9. Di Maio DJ, Di Maio VJM. Forensic Pathology. 2. izdanje, Boca Raton: CRC Press, 2001.
 10. Zečević D, Škavić J, ur. Osnove sudske medicine za pravnike. Zagreb: BARBAT, 1996.
 11. Zečević D, ur. Vještačenje težine tjelesnih ozljeda u krivičnom postupku. Zagreb: Informator, 1985.
 12. Čović M, Zečević D, ur. Vještačenja u cestovnom prometu. Zagreb: Informator, 1987.


Plan