Liječenje najčešćih mentalnih poremećaja u obiteljskoj medicini

Naziv kolegija

Liječenje najčešćih mentalnih poremećaja u obiteljskoj medicini

ECTS

1.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S8/PK10

Studiji na kojima se izvodi

Medicina