Zašto zaboravljam?semestar=9

Naziv kolegija

Zašto zaboravljam?semestar=9

ECTS

1.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S10/KL7

Izvođači kolegija

Petra Nimac Kozina, Nastavnik
Magdalena Krbot Skorić, Nastavnik
doc. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

U okviru ovog izbornog predmeta nastojati će se studentima približiti kliničke i znanstvene značajke poremećaja kognitivnih funkcija i upoznati ih s najčešćim simptomima ovih poremećaja koje bolesnika dovode liječniku opće medicine.


Najvažniji predviđeni sadržaji:


  • Obnova znanja iz neurofiziologije i neuroanatomije sa ciljem boljeg razumijevanja fizioloških procesa u središnjem živčanom sustavu te skretanja pozornosti na najvažnije patofiziološke procese koji su u podlozi poremećaja kognitivnih funkcija.
  • U nastavi će biti naglasak na onim bolestima koje incidencijom, mogućnošću prevencije ili ozbiljnošću kliničke slike zahtjevaju što ranije prepoznavanje od strane liječnika opće medicine. Prije svega, to je blagi spoznajni poremećaj. Posebno će biti izdvojeni klinički entiteti Alzheimerove bolesti.
  • U okviru tih nastavnih jedinica biti će obrađena patofiziološka osnova bolesti, mogućnosti prevencije, dijagnostičke algoritme te osvrt na najnovije terapijske smjernice.
  • Studenti će biti upoznati i sa problemima  procjene poslovne sposobnosti u nekim poremećajima kognitivnihi funkcija, u okviru primarne zdravstvene zaštite.
  • U okviru nastavne jedinice o poremećajima pamćenja  usmjerit će se pozornost na kreiranje racionalnog dijagnostičkog algoritma i iznalaženje odgovora na pitanje: Kada posumnjati na blagi spoznajni poremećaj? Posebno će se navesti osobitosti terapijskih smjernica u takvih bolesnika, na lijekove i  psihotropne ljekove koje oboljeli ne smiju uzimati, na utjecaj edukacije na tijek bolesti te na važnost suradnje liječnika opće medicine i obitelji bolesnika.
  • U okviru nastavne jedinice o Alzheimerovoj bolesti  biti će govora o prepoznavanju i novim metodama liječenja ove teške bolesti.
  • Skrenuti će se dodatno pozornost na rane znakove poremećaja kognitivnih funkcija kao rani znak bolesti središnjeg  živčanog sustava.
  • Spoznaje i preporuke će biti iznešene na temelju obnove znanja neuroanatomske i neurofiziologijske osnove kognitivnih funkcija.

U okviru seminarskog rada biti će izneseni radni zadaci tijekom kojih će studenti za pojedine predložene slučajeve poremećaja kognitivnih  funkcija kreirati terapijske smjernice


Struktura predmeta

Seminari: 8       Vježbe: 10      Predavanja: 7


Provjera znanja

Završna provjera znanja vršit će se pismenim putem (test sa višestrukim izborom pitanja, 30 pitanja, 17 točnih odgovora potrebno za pozitivan ishod testiranja) te praktično (anamneza, pregled bolesnika s kognitivnim poremećajima, kreiranje dijagnostičkog algoritma te terapijskih smjernica, usmeni dio ispita). Pozitivan rezultat na pismenom dijelu ispita će biti uvjet za pristup praktičnom tj. usmenom dijelu ispita.


Nastavno štivo

Praktičan pristup bolesniku s demencijom (Alzheimerova bolest, vaskularni kognitivni poremećaj i vaskularna demencija). Klepac N, Borovečki F. Medicinska naklada 2017.


Praktičan pristup bolesniku s demencijom (Alzheimerova bolest i frontotemporalna demencija). Klepac N, Borovečki F. Medicinska naklada 2016.


Praktičan pristup bolesniku s demencijom. Klepac N, Borovečki F. Medicinska naklada 2015.