Tuberkuloza i netuberkulozne mikobakterije - stari i novi dijagnostički problemi

Naziv kolegija

Tuberkuloza i netuberkulozne mikobakterije - stari i novi dijagnostički problemi

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S7/PK10

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ivana Mareković, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Zagorka Boras, Nastavnik
doc. dr. sc. Mateja Janković Makek, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Po završetku izbornog predmeta studenti će imati detaljnije znanje o predisponirajućim čimbenicima za pojavu tuberkuloze  u  suvremenoj medicini (biološka terapija, transplantacija organa),  načinima i važnosti dijagnostike latentne tuberkuloze i potrebi primjene profilakse, najčešćim vrstama netuberkuloznih mikobakterija u Hrvatskoj te najsuvremenijim mikrobiološkim metodama za dijagnostiku tuberkuloze i mikobakterioza.


Studenti će na vježbama steći detaljnija praktična znanja i vještine o mikrobiološkim dijagnostičkim metodama, osobito onim najsuvremenijima,  te o interpretaciji nalaza netuberkuloznih mikobakterija i IGRA testova u kontekstu različitih kliničkih slika. U okviru toga upoznat će i trenutno važeće smjernice i kriterije za postavljanje dijagnoze mikobakterioze i za donošenje odluke o potrebi liječenja, a na području IGRA testova o tome kako ove testove racionalno primjenjivati.


Struktura predmeta

Sadržaj ovog predmeta obuhvaća upoznavanje s novim problemima koje tuberkuloza stavlja pred suvremenu medicinu, rastućim kliničkim značenjem netuberkuloznih mikobakterija, te najsuvremenijim mikrobiološkim metodama za dijagnostiku tuberkuloze i mikobakterioza. 


Provjera znanja

Pismeni ispit od 30 pitanja s jednim točnim odgovorom


Nastavno štivo

Poglavlja u knjizi:


1. Procop GW, Roberts GD. Laboratory Diagnosis and Susceptibility Testing. U: David Schlossberg, ur. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial Infections. Washington DC, USA: ASM Press; 2011, str. 66 - 74.


2. Lardizabal AA, Reichman LB. Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection. U: David Schlossberg, ur. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial Infections. Washington DC, USA: ASM Press; 2011, str. 75 – 82.


3. Haley CA. Treatment of Latent Tuberculosis Infection. U: David Schlossberg, ur. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial Infections. Washington DC, USA: ASM Press; 2011, str. 83 – 106.


4. Dobbs TE, Webb RM. Chemotherapy of tuberculosis. U: David Schlossberg, ur. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial Infections. Washington DC, USA: ASM Press; 2011, str. 107 – 119.


5. Seaworth BJ, Longfield RN. Therapy of Multidrug-resistant and Extensively Drug-resistant Tuberculosis. U: David Schlossberg, ur. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial Infections. Washington DC, USA: ASM Press; 2011, str. 120 – 140.


6. Yeager H. Nontuberculous Myocbacteria – Introduction. U: David Schlossberg, ur. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial Infections. Washington DC, USA: ASM Press; 2011, str. 525 – 530.


Članci


1. Griffith DE. Therapy of nontuberculous mycobacterial disease. Curr Opin Infect Dis 2007; 20(2): 198-203.


3. van Ingen J. Diagnosis of nontuberculous mycobacterial infections. Semin Respir Crit Care Med 2013; 34(1): 103-109.


4. Klein M, Jarosova K, Forejtova S i sur. Quantiferon TB Gold and tuberculin skin tests for the detection of latent tuberculosis infection  in patients treated with tumour necrosis factor alpha blocking agents. Clin Exp Rheumatol 2013; 31(1): 111-117.