Kako izraditi diplomski rad

Naziv kolegija

Kako izraditi diplomski rad

ECTS

1.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S14/PK9

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Vladimir Trkulja, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Jelka Petrak, Nastavnik
dr. sc. Lea Škorić, Nastavnik
dr. sc. Helena Markulin, Nastavnik
Ivana Majer, ???, Nastavnik
Dina Vrkić, ???, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Opće napomene i kompetencije


Samostalni odabir i obradba teme; korištenje znanstvene literature i njezino ispravno navođenje; osnove pisanja strukturiranih medicinskih radova


Specifične kompetencije


Upoznati vrste medicinskih znanstvenih i stručnih djela; naučiti raščlaniti medicinski problem i pronaći potrebnu literaturu; naučiti kritički čitati pronađene radove; upoznati najčešće načine navođenja u medicinskoj literaturi; upoznati IMRAD (engl. introduction, methods, results, discussion) strukturu medicinskih radova; upoznati osnove obradbe i prikaza rezultata u diplomskome radu


Struktura predmeta

Izbor teme, mentora i vrste diplomskog rada; metodologija prikupljanja i obrade podataka; osnovna etička načela u medicinskim istraživanjima; prikupljanje, odabir i kritičko vrjednovanje literature; pisanje diplomskog rada; tehničke upute za izradu diplomskog rada


Provjera znanja

Pisana simulacija diplomskoga rada s uključenim svim sastavnicama.


Nastavno štivo

Voditelj: Prof. dr. sc. Vladimir Trkulja


Nastavnici: dr. sc. Helena Markulin, dr. med. (Središnja medicinska knjižnica), dr. sc. Lea Škorić (Središnja medicinska knjižnica), prof. dr. sc. Jelka Petrak, Ivana Majer, dipl. knjiž. (Središnja medicinska knjižnica), Dina Vrkić, mag bibl. (Središnja medicinska knjižnica)