Elementi naracije o medicini i u medicini

Naziv kolegija

Elementi naracije o medicini i u medicini

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S23

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Vedran Bilić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željka Matijašević, Nastavnik
dr. sc. Ana Batinić, Nastavnik
doc. dr. sc. Dražen Pulanić, Nastavnik
doc. dr. sc. Tanja Bukovčan, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina