Bolesti srca i trudnoća

Naziv kolegija

Bolesti srca i trudnoća

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S12/PKL5

Studiji na kojima se izvodi

Medicina