Usporedbena anatomija I

Naziv kolegija

Usporedbena anatomija I

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P15/PK10

Studiji na kojima se izvodi

Medicina