Usporedbena anatomija II

Naziv kolegija

Usporedbena anatomija II

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P14/PK11

Studiji na kojima se izvodi

Medicina