Dijete u krizi - dijagnostičke metode u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji

Naziv kolegija

Dijete u krizi - dijagnostičke metode u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P6/S6/KL13

Studiji na kojima se izvodi

Medicina