Farmakoekonomika

Naziv kolegija

Farmakoekonomika

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P6/S14/KL5

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Božičević, Nastavnik
Vanesa Benković, pred., Nastavnik
dr. sc. Ranko Stevanović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Moderna farmakoekonomska analiza temelji se na znanstvenim rezultatima ekonomike, farmakologije, medicine i bihevioralnih znanosti. Zbog toga zahtijeva timski pristup sa sudjelovanjem specijalista iz farmacije, medicine, psihometrije, ekonomike, statistike, epidemiologije, analize procedura i tehnika odlučivanja, te dobrim poznavanjem kliničke prakse u odgovarajućem području medicine. Presudno je i sudjelovanje kliničkih farmakologa u procesu pregleda literature o kliničkim ispitivanjima.


U sklopu predmeta se obrađuju slijedeće teme:


Zdravstveni sustav –  socijalne, ekonomske i zdravstvene funkcije zdravstvenog sustava


Uvod u temeljne principe zdravstvene ekonomike, uključujući «ekonomsku efikasnost» zdravstvene zaštite


Troškovi u zdravstvu - pokretači troškova, opskrbljivači i potrošači na zdravstvenom tržištu


Ekonomika istraživanja, proizvodnje, promocije i distribucije lijekova


Uloga pacijenta, liječnika, farmaceuta, osiguravajućeg društva i države u ekonomici lijekova


Pozitivna lista lijekova, kriteriji stavljanja lijeka na list


Korištenje farmakoekonomike u kreiranju pozitivne liste lijekova


Dizajn i korištenje terapijskih smjernica


Struktura predmeta


Provjera znanja

Pismeni ispit (esej od 2500 riječi) + 2 seminarska rada tijekom nastave


Nastavno štivo

Obvezna literatura:


Oreškovic S. Farmakoekonomika - koncepcije, metode i proturjecnosti. Medicus 2002;11:27-46


Oreskovic, S., I. Bozicevic, M. Mastilica, I. Bakran, S. G. Popovic, R. Ben-Joseph. (2002) Health care resources use by asthmatics in Croatia. Journal of Asthma 39(4):351-8.


Preporučena dopunska literatura:


  • Ben-Joseph R, Oreškovic S, Božicevic I, Mastilica M, Bakran I, Sulic-Pintaric Z, Kukac L, Alemao E. Economic costs of asthma management in Croatia. Allergy 2000;55(suppl 63):262.
  • Mandic D, Oreškovic S, Francetic I. Oral antibiotic prescription in ambulatory care in 1999 - a contribution to the development of methods for drug consumption and prescription surveillance monitoring. Collegium Antropologicum 2001;25:459-65.
  • M Nuijten, A Szende, J Kosa, Z Mogyorosy, B Kramberger, K Nemecek, D Tomek, S Oreskovic, M Laskowska (2003) Health care reform in six central European countries: A focus on health economic requirements in the drug pricing and reimbursement processes. European Journal of Health Economics. 4 (4):286-291.
  • Panos Kanavos. Financing Pharmaceuticals in Transition Economies. Croatian Medical Journal 1999; 40:244-259.
  • Ramesh Govindaraj. Croatian Pharmaceutical Sector – Issues and Options. Pharmaceutical Issues Options. The World Bank

Plan