Farmakogenomika i individualizacija terapije

Naziv kolegija

Farmakogenomika i individualizacija terapije

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S12/KL9

Studiji na kojima se izvodi

Medicina