Gdje je granica između embriogeneze i kancerogeneze?semestar=7

Naziv kolegija

Gdje je granica između embriogeneze i kancerogeneze?semestar=7

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P6/S7/PK12

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Nino Sinčić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Floriana Jakuš, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, Nastavnik
prof. dr. sc. Sven Seiwerth, Nastavnik
doc. dr. sc. Monika Ulamec, Nastavnik
Tihana Marić, Nastavnik
Marta Himelreich Perić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Gordana Kaić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Plan