Gdje je granica između embriogeneze i kancerogeneze?semestar=7

Naziv kolegija

Gdje je granica između embriogeneze i kancerogeneze?semestar=7

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P6/S7/PK12

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Maja Vlahović, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Nino Sinčić, Suvoditelj predmeta
Tihana Marić, Nastavnik
dr. sc. Gordana Kaić, Nastavnik
Marta Himelreich Perić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Monika Ulamec, Nastavnik
prof. dr. sc. Sven Seiwerth, Nastavnik
prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, Nastavnik
prof. dr. sc. Floriana Jakuš, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Plan