Geni i okoliš

Naziv kolegija

Geni i okoliš

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S14/PK7

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Voditelj predmeta

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

GENI I OKOLIŠ

GENE AND ENVIRONMENT


Voditelj: Izv.prof.dr.sc. Iskra Alexandra Nola

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar»; Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta


Struktura predmeta


Geni i čimbenici okoliša

Uloga interakcije gena i čimbenika okoliša na zdravlje i bolesti. Razumijevanje interindividualne genetske varijacije u odgovoru na djelovanjfizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika okoliša.Geni i zdravlje

Genetske varijacije u zdravlju i bolesti. Polimorfizam. Genetske varijacije koji

utječu na metabolizam. Genetske varijacije ključnih biotransformacijskih

enzima.

Geni i rizik

Procjena rizika izloženosti čimbenicima okoliša.Primjena genske tehnologije

u prevenciji bolesti i liječenju oboljelih. Genetski preinačena hrana. Geni i

ponašanje.

Geni i radni okoliš

Primjeri genetskog monitoringa radnika izloženih onečišćenjima na radnom mjestu.


Provjera znanja

Pismeni ispit + 1 seminarski rad tijekom nastave


Nastavno štivo

  1. Costa LG, Eaton DL: GENE –ENVIRONMENT IiNTERACTIONS FUNDAMENTALS OF ECOGENETICS, Wlley & sons, 2006.

  2. Panno J: CANCER, The Role of Genes, Lifestyle, and Environment, 2005.

  3. Roy A Gene–Environment Interaction and Suicidal Behavior. The Neurobiological Basis of Suicide., editor. Dwivedi Y,Boca Raton (FL): CRC Press; 2012.

  4. Nebert DW, Roe AL. Ethnic and genetic differences in metabolism genes and risk of toxicity and cancer. Sci Total Environ 274, 93-102, 2001.

  5. Cummings AM, Kavlock RJ. Gene-environment interactions: a review of effects on reproduction and development. Crit. Rev Toxicol 2004; 34:461-85.
  6. Mapp CE. Genetics and occupational environment. Curr Opin Allergy Immunol 2005;5:113-8.Plan