Spolno prenosive bolesti i infekcije

Naziv kolegija

Spolno prenosive bolesti i infekcije

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S11/KL7

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Branka Marinović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, Nastavnik
prof. dr. sc. Mihael Skerlev, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Upoznati studente medicine s novim spoznajama u etiologiji (bakterije, virusi, protozoe, gljive, ektoparaziti), patogenezi, prevenciji, dijagnostici i pravilnom liječenju spolno prenosivih bolesti i infekcija (SPBI). U prevenciji SPBI do sada nije puno učinjeno, te se daje prednost SPBI kao javno zdravstvenom problemu. Budući SPBI čini 20-tak bolesti u širem smislu, u izbornom predmetu dat će se prednost najčešćim infekcijama koje su u porastu: infekcije humanim papiloma virusom (HPV) od kliničkih pojava do asimptomatskih i subkliničkih; nespecifični uretritisi, infekcije klamidijom, mikoplazmom i ureaplazmom; HIV infekcija; genitalni herpes; tropske bolesti, gonokokne infekcije; koinfekcija sifilisa i klamidije; sifilisa i HIV-a, kandidamicetičke infekcije genitala, parazitarne bolesti (skabijes i ušljivost), Budući liječnici će poznavanjem SPBI, ranim otkrivanjem drugih oboljelih, pravilnim liječenjem spriječiti daljnje obolijevanje i poduzeti mjere prevencije. Cilj je svladavanje problema u venerologiji kao integralnog dijela dermatovenerologije, ali i kao interdisciplinarne grane medicine (mikrobiologa, ginekologa, urologa).


Struktura predmeta

Sati predmeta:

Predavanje: 7

Seminar: 11

Kliničke vježbe: 7

Ukupno sati: 25


Provjera znanja

Testom s višestrukim izuborom odgovora.


Nastavno štivo

Preporučena literatura: 

Za potrebe Izbornog predmeta, studentima će dobiti skripu s gore opisanim temama, a preporučena literatura je: 

1. M. Skerlev. Bolesti koje se prenose spolnim putem (STD, sexually transmitted diseases). U: J. Lipozenčić, ur.: Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 607.


2. B. Marinović: Sifilis. U: J. Lipozenčić, ur.: Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 608-619.


3. M. Skerlev. Gonorrhoea; ulcus molle, lymphogranuloma venereum i donovanosis. U: J. Lipozenčić, ur.: Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 623-628.


4. M. Skerlev. Genitalne infekcije uzrokovane humanim papiloma virusom (HPV). U: J. Lipozenčić, ur.: Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 629-632.


5. M. Skerlev. Nespecifični (negonoroični) uretritisi; Herpes genitalis U: J. Lipozenčić, ur.: Dermatovenerologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2008: 633-637.


6. S. Ljubojević. Spolno prenosive bolesti u adolescenata. U: Šitum M, ur.:

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije, Naklada Slap, Zagreb, 2010:201-208.


7. Skerlev M, Ljubojević S. The specifities of the HPV-genital infections in males. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona. 2010 ;7:89-95.


8. Ljubojević S, Lipozenčić J, Skerlev M, Zele-Starčević L, Ljubojević N, Babić D, Grubišić G, Jukić S. Diagnostic-therapeutic guidelines for men whose partners have HPV genital infection. Lijec Vjesn. 2009 SepOct;131(9-10):269-74


Dopunska literatura: 


1. Braun Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Balanitis and Balanoposthitis. U: Ibidem: Dermatology, Second Completely Revised Edition, Springer Verlag, Berlin 2000:1201-3 2. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Sexually transmitted diseases. Dermatology, Mosby, Edinburgh 2003: 1271-1294