Živčana stanica - od zdravlja do bolesti

Naziv kolegija

Živčana stanica - od zdravlja do bolesti

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P5/S20

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Srećko Gajović, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Katarina Ilić, Nastavnik
Mihaela Bobić Rasonja, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Martina Rinčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Darmopil, Nastavnik
dr. sc. Mirta Boban, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dinko Mitrečić, Nastavnik
Goran Ivkić, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Plan