Stres i mozak

Naziv kolegija

Stres i mozak

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S8/PK9

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Neven Henigsberg, Nastavnik
Goran Ivkić, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željka Krsnik, Nastavnik
prof. dr. sc. Branimir Anić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vladiana Crljen, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar, Nastavnik
doc. dr. sc. Mislav Cerovec, Nastavnik
dr. sc. Mladen Knotek, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

STRES I MOZAK


Izborni predmet 2. godine studija


Nastava se održava uz I. odnosno II. turnus TNZ-a utorkom iza 17.00 sati.


Struktura predmeta

Sati predmeta: 25


Predavanja: 8


Seminari: 8


Vježbe: 9


Ukupno sati:25


Provjera znanja

Pismena provjera znaja u obliku eseja  na kraju pojedinog turnusa.


Nastavno štivo

Studentima će biti dostupni tekstovi i/ili prezentacije nastavnika te znanstveni članci.


Plan