Stres i mozak

Naziv kolegija

Stres i mozak

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P8/S8/PK9

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Mislav Cerovec, Nastavnik
doc. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar, Nastavnik
doc. dr. sc. Vladiana Crljen, Nastavnik
prof. dr. sc. Branimir Anić, Nastavnik
doc. dr. sc. Željka Krsnik, Nastavnik
prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mladen Knotek, Nastavnik
Goran Ivkić, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Neven Henigsberg, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Struktura predmeta

Sati predmeta: 25


Predavanja: 8


Seminari: 8


Vježbe: 9


Ukupno sati:25


Provjera znanja

Pismena provjera znaja u obliku eseja  na kraju pojedinog turnusa.


Nastavno štivo

Studentima će biti dostupni tekstovi i/ili prezentacije nastavnika te znanstveni članci.


Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

STRES I MOZAK


Izborni predmet 2. godine studija


Nastava se održava uz I. odnosno II. turnus TNZ-a utorkom iza 17.00 sati.


Plan