Vrijeme je život

Naziv kolegija

Vrijeme je život

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S10/KL15

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ante Sekulić, Nastavnik
dr. sc. Željko Čolak, Nastavnik
dr. sc. Robert Baronica, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Voditelj predmeta: doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović


Suvoditelj predmeta: prof. dr. sc. Dinko Tonković 

 


Struktura predmeta

Problemski orjentirano učenje; seminari; vježbe/praktični rad; klinička vizita; rad u malim grupama.


Ukupno 25 sati 


Provjera znanja

Pismeni ispit - multiple choice question


Nastavno štivo

ERC Guidelines 2015


ERC Guidelines for resuscitation 2017 update